• سه شنبه 03 فروردین 1400 15:10
 • كد: 1282
قاضی خسگر: نگاه نهادهای اصفهان نگاه حل مسئله نیست!

دکتر قاضی عسگر، معاون اقتصادی استاندار از چرایی ضعف تعاملات بین بخشی در حوزه سرمایه گذاری شهری می گوید

فقدان هماهنگی و تطابق عملکرد بین سازمان های مختلف باعث مرزبندی ها و برنامه ریزی های مستقل در هر سازمان می شود که روند سرمایه گذاری های شهری را هم مختل می کند. تا زمانی که جزیره ای فکر کنیم و به تفکر شبکه ای نرسیم و منافع خویش را در منافع بخش ها ندانیم، دستاورد قابل قبولی هم در حوزه سرمایه گذاری برای شهر و استان نخواهیم داشت، سازمان ها در کنار یکدیگر باید تعالی پیدا کنند. در این صورت است که کارکرد قوی پیدا خواهند کرد و این هماهنگی ها مانع عقب گرد در حوزه سرمایه گذاری شهری می شود. دستگاه ها و نهادهای مختلف در اصفهان در تعامل بایکدیگر ضعف دارند. این مسئله ای است که هم فعالان بخش خصوصی و صاحبان کسب وکار روی آن انگشت گذاشته اند و جزیره ای عمل کردن دستگاه های اصفهان را مانع پیش برد فعالیت شان دانسته اند و هم متولیان استانی روی آن مهر تأیید می زنند. درخصوص چرایی ضعف تعاملات بین بخشی در اصفهان در حوزه سرمایه گذاری با دکتر سید حسین قاضی عسگر، معاون اقتصادی استاندار ،گپ و گفتی داشتیم که در ادامه می خوانید:

 • َدر اصفهان هنوز برای سرمایه گذاری بین نهادهای مختلف تعامل مناسبی وجود ندارد و دستگاه ها به صورت جزیره ای عمل می کنند. فکر می کنید اصفهانی ها به شکل ذاتی در برقراری این تعاملات و همکاری ها مشکل دارند؟

در مقایسه با استان های یزد و فارس، استان اصفهان وضعیت مناسبی در خصوص تعاملات دستگاه های مختلف برای سرمایه گذاری ندارد و بخشی از این کم وکاستی ها به فرهنگ اصفهانی ها ارتباط پیدا می کند. در اصفهان کمتر با نگاه حل مسئله به موضوع توجه می شود. ما تلاش کردیم در کارگروه تسهیل و شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولتی مسائل را حل وفصل کنیم. شورای گفت وگو بستر خوبی برای احصای فرایندهاست. اگر به شکل قانونی مشکلی وجود داشته باشد، در این جلسات برای رفع مشکلات پیشنهادهایی ارائه می شود.

 

 • این ضعف فرهنگی در سیستم های مدیریتی اصفهان تاچه اندازه پررنگ است و مانع ایجاد می کند؟

واقعیت این است که دخالت دولت درژ زیاد بوده و تنها راه حل این مشکل، کاهش دخالت های دولت است. خصوصی سازی باید انجام شود و دولت فقط به کار نظارت بپردازد. اگر این کار به صورت صحیح انجام و کار به دست بخش خصوصی سپرده شود، بسیاری از معضلات حل وفصل می شود و خطاهای تصمیم گیری و تصمیم سازی کاهش پیدا می کند. اخیراً کارهایی انجام شده است. وزارت اقتصاد سامانه جی فور بی را طراحی کرده که از کشور سوئیس اقتباس شده است. بر این اساس، دیگر برای دریافت مجوز نیازی به مراجعه به دستگاه های مختلف نیست و می توان از طریق این سامانه مجوز دریافت کرد. اگر این سامانه الکترونیکی شود و پنجره واحد کسب وکار که در اتاق بازرگانی اصفهان راه اندازی شده به این سامانه وصل شود، مشکلات حل وفصل می شود. در حال حاضر اصناف به این سامانه متصل شده اند و از طریق آن، مجوزهای اصناف صادر می شود. در این شرایط اثر افراد و برخوردهای سلیقه ای و شخصی در فرایندها کاهش پیدا می کند.

 

 • شما توان تخصصی دستگاه های اجرایی رادر تقویت سرمایه گذاری دراصفهان چطور ارزیابی می کنید؟

در دستگاه های اجرایی اصفهان افراد متخصص خوبی داریم؛ درمقابل افرادی را هم داریم که از لحاظ کارشناسی ضعیف هستند. این ضعف به ویژه در برخی دستگاه های حاکمیتی دیده می شود که انتظار است افراد خبره بیشتری حضور داشته باشند. دلیلش هم این است که افراد برجسته و طراز اول با این حقوق ها نمی توانند کار کنند، در بخش خصوصی حقوق بهتری دریافت می کنند و این تهدیدی برای نظام اجرایی کشور است که قدرت خریدشان کاهش پیدا کرده و به درستی جبران نمی شود. این آفت جدی منجرشده بدنه کارشناسی ضعیف شود. از اوایل انقلاب که وارد دانشگاه شدم، کارشناسانی در دستگاه های اجرایی بودند که نظرات تخصصی خوبی ارائه می کردند و به آنها افتخار می کردم. رفته رفته مدیران ما نتوانستند در به کارگیری نیروهای متخصص به درستی عمل کنند. این روند روزبه روز ضعیفت رشد و الان در وضعیت خوبی نیستیم؛ این در حالی است که در جنگ اقتصادی هستیم و باید چابکتر عمل کنیم؛ ولی دستگاه های اجرایی ما کمتر توان حل مسئله دارند. آن دسته از کارشناسان خبره هم چون توجه چندانی دریافت نمی کنند و به لحاظ مالی باید چند شیفت کار کنند، دچار بیانگیزگی می شوند و به دنبال بازنشستگی هستند. این مشکلات را باید با توسعه دولت الکترونیک و احصا و اصلاح فرایندها حل وفصل کنیم. سازمان برنامه و بودجه و معاونت مدیریت و برنامه ریزی کشور باید راه حل پیدا کنند؛ در غیر این صورت متخصصان هم دچار روزمرگی می شوند. نظام بودجه ریزی و حقوق و دستمزد مشکل دارد. تا این مشکلات حل نشود با ضعف در به کارگیری افراد متخصص مواجه خواهیم بود.

 

 • ضعف توان تخصصی دستگاه های اجرایی استان فقط به خاطر ضعف در بنیه مالی و نظام حقوق و دستمزد است؟

متأسفانه تعداد کارمندان در دستگاه ها زیاد است و از این تعداد عده کمی بار اصلی را به دوش می کشند. توان کارمندان باید مورد ارزیابی قرار گیرد. هرشغلی شرحی دارد. شایستگی های هرفردی باید متناسب با شغلش باشد تا تحول اداری حاصل شده و مسائل و مشکلات مردم حل وفصل شود.

 

 • این جزیره ای عمل کردن دستگاه ها به جز اصفهان در کدام کلانشهرها پررنگتر است؟

یزد از نظر تعامل بین دستگاه ها و نهادهای مختلف نسبت به سایر استان ها موفق عمل می کند. فارس در رتبه بعدی قرار دارد. در مشهد و کرمان نیز وضعیت تعامل نهادهای اجرایی مناسب است. سخت گیری در این استان ها کمتر است. جایگاه اصفهان بعد از این استان هاست. شهرهای کوچک و محروم بعد از ما قرار دارند. به هرحال در اصفهان در این زمینه ضعف داریم. نگاهی به وضعیت شاخص های کسب وکار استان نیز نشان از این ضعف دارد.

 

 • به شاخص های کسب وکار استان اشاره کردید. رصد این شاخص ها نشان می دهد همواره سخت گیری اداری و بوروکراسی های پیچیده مانع اصلی در بهبود شاخص کسب وکار استان وسرمایه گذاری بوده است. فکر می کنید این مسئله را چطور باید حل کنیم؟

جابه جایی مدیران یک راه حل است. راه حل دیگر هم استفاده از دولت الکترونیک و احصا و اصلاح فرایندهاست. فرایندها باید به درستی تعریف شود و کارشناسی محور باشد تا در مرحله اجرا با مشکل مواجه نشویم. الان شرایط مناسب تر شده است. قبلاً بانک ها با فعالان اقتصادی تعامل کمرنگی داشتند؛ ولی الان نظام مناسبی طراحی کردیم و مشکلات بانکی برای فعالان اقتصادی مسئله ساز نیست. در شرایط فعلی اگر فعالان اقتصادی مشکل بانکی داشته باشند و بانک نتواند مشکل را حل کند، در کارگروه تسهیل و در کمیته بانکی مشکل مطرح و حکمی صادر می شود. اگر بانک تمکین کرد، مشکل حل می شود؛ اما اگر تمکین نکرد، این مشکل در هیئت خبرگان بانکی و اقتصادی مطرح و توسط کارشناسان بررسی می شود و راه حل قاطعی برای رفع و رجوعش داده می شود. اگر بانک بازهم از اجرایی کردن این راه حل سرپیچی کند، سروکارش با قوه قضائیه و هیئت تخلفات خواهد بود؛ ولی تجربه یکساله نشان می دهد بیشتر بانک ها همکاری کرده اند و نمی گذارند کار به قوه قضائیه کشیده شود.

 

 • برخی متولیان اقتصادی پیشتر در اظهار نظرهایشان اشاره کردند منابع بانکی در استان خودمان هزینه نمی شود و خارج از استان می رود. برای رفع این مشکل اقدامی انجام شد؟

این مشکل امسال کمرنگ تر شده است. بیشتر منابع بانکی در اصفهان هزینه می شود. بیشتر بانک های خصوصی چون موارد سرمایه گذاری مناسبی در استان پیدا نمی کنند، جای دیگری هزینه می کنند. برای رفع این معضل نمی توانیم کاری کنیم؛ مگر اینکه مورد مناسب سرمایه گذاری که برای بانک های خصوصی سودآور باشد، وجود داشته باشد.

 

 • تعامل بین دستگاه ها در حوزه سرمایه گذاری در استان ضعیف بوده است. فکر می کنید در کدام حوزه ها این مشارکت و تعامل مناسبتر بوده است؟

در حوزه اخذ مجوزهای کشاورزی فرایندها اصلاح شده است.

 

 • در عدم شکل گیری تعاملات دستگاه ها برای سرمایه گذاری در اصفهان با خلأ پشتوانه قانونی هم مواجه ایم؟

در اصفهان با ازدیاد قانون مواجه ایم. برخی قوانین، همه جانبه طراحی نشده و مشکل دارد. خوشبختانه مدتی است هیئتی برای حذف مقررات زاید تشکیل شده تا مقرراتی را که مانع کسب وکار هستند، کاهش داده یا حذف کنیم. به نمایندگان مجلس پیشنهاد کردم که قانون های مخل تولید را شناسایی و آنها را حل کنیم. صرفاً با قانون های زیاد نمی توان نشان داد که کارها به خوبی پیش می رود. روال کارها و فرهنگ اداری و اجرایی باید به گونه ای باشد که کارها به درستی و روان پیش رود. شاخص های کسب وکار اگر از ۱۲۷ به زیر ۵۰ برسد، می توان گفت اصلاحاتی انجام شده است. باید روی هرکدام از این شاخص ها کار کرده و مقرراتی را که مخل هستند، حذف کنیم تا کارها روانتر پیش رود؛ مدیرانی هم که انتخاب می کنیم باید بر اساس شایسته سالاری باشد. مشکل کشور را مدیرانی حل می کنند که جهادی عمل می کنند و جسارت تغییر دارند. برخی دستگاه های نظارتی هم باید به گونه ای عمل کنند که برخی سازمان هایی که ضعیف عمل می کنند، جرئت پیدا کنند.

 

 • بهبود برنامه های سخت افزاری و نرم افزاری در دستگاه های اجرایی تاچه اندازه در تقویت تعاملات بین دستگاه ها تأثیر گذار است؟

به طور قطع بدون برنامه ریزی نمی توان کارها را پیش برد. از نظر سرعت اینترنت و امکانات وضعیت خوبی داریم. مسلم است برای هرکاری باید مقدمات و ابزارهایش فراهم شود. وضعیت از این بابت مناسب است.

 

 • به سرمایه گریز بودن اصفهان اعتقاد دارید؟

طی دو سال گذشته عوامل سرمایه گریزی را احصا کردیم و موفق شدیم برخی را که در حوزه ما بوده، حل کنیم. برای برخی موارد که مربوط به سایر حوزه ها می شود هنوز توفیق زیادی پیدا نکرده ایم. به عنوان متولی سرمایه گذاری دنبال این هستیم که جلساتی برای طرح هایی که با مشکلات کلان روبه رو می شوند با حضور استاندار برگزار و مسائل را حل وفصل کنیم. در خصوص طرح هایی که نیاز به آب دارند جلسه برگزار کردیم و طرح هایی را که هفت الی ده سال طول کشیده و اجرایی نشده بود، توانستیم راه اندازی کنیم.

 

 • استانداری چه اقداماتی را برای تقویت مشارکت بین بخشی درحوزه سرمایه گذاری انجام داده است؟

یک گروه برای بهبود محیط کسب وکار تشکیل دادیم و موفقیت هایی هم به دست آوردیم. طرح هایی افتتاح کردیم که بیش از ده سال در استان راکد بود. این طرح ها طی این دوسال پیگیری مستمر شد و به سرانجام رسید. برای اجرای این طرح ها چند مدیر نیز عوض کردیم. با تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید وضعیت بهتر می شود. کارگروهی هم با عنوان رصد سرمایه گذاری تشکیل دادیم. این جلسات با حضور مسئولان سرمایه گذاری دستگاه های مختلف و آقای مهدی طغیانی، نماینده مجلس، به منظور طرح و حل مشکلات برگزار شد. در این جلسات به دنبال راه اندازی پنجره واحد الکترونیکی هستیم تا سرمایه گذاری ها از طریق آن انجام شود. این سامانه تا اواسط سال آینده راه اندازی می شود. از طریق کارگروه تسهیل دنبال این هستیم که مسائل دستگاه ها و طرح های مختلف را مرتفع کنیم. این کارگروه موفق عمل کرده است. فرایندهای کاری دستگاه های مختلف را مرور می کنیم تا کارها روانتر انجام شود و به سرمایه گذاران سیگنال دهیم اینجا محل مناسبی برای سرمایه گذاری است. اتاق بازرگانی، سازمان صمت و خانه صنعت، معدن و تجارت نیز با ما همکاری خوبی دارند؛ همچنین گروه کاری مناسبی با کمک خانه صنعت، معدن و تجارت برای ارائه راهکار به منظور فعال سازی طرح های راکد تشکیل شد. کارشناسان ما هم شرکت کردند و این آمار به صورت دقیق احصا شد. بانک اطلاعاتی خوبی از صنایع استان براساس میزان مصرف آب، برق و گاز و اطلاعات مجوز تأسیس و پروانه بهره برداری و... ایجاد شده است. بعد از کسب آمار روی این واحدها متمرکز شدیم که چرا به صورت نیمه فعال هستند یا راکد شده اند؟ از نظرات افراد خبره در حوزه تخصصی هم استفاده و توضیحات آنها و راه کارها ارائه می شود تا اگر کاری از دستشان برمی آید، دریغ نکنند تا این طرح ها و صنایع با حداکثر بهره وری فعال شوند. برخی از این دستگاه ها باید ایده های خود را عوض کنند؛ چون در شرایط فعلی توجیه اقتصادی ندارند. برخی از آنها نیازمند سرمایه در گردش هستند که باید مورد حمایت قرار گیرند. نکته دیگر طرح های تملیکی بانک ها بود که شناسایی و تعیین تکلیف شد. تا پایان سال طرح های تملیکی بانک ها را به صفر می رسانیم. برخی طرح ها نیز اعلام ورشکستگی کردند که در قوه قضائیه بررسی می شود و نامه نگاری شده است تا سریعتر تکلیف فعالان اقتصادی مشخص شود. ایجاد مرکز فوریت های تولید سرمایه گذاری هم در دستور کار قرار گرفت. سرمایه گذار به این مرکز به صورت تلفنی یا از طریق سامانه بهین یاب مراجعه می کند و مشاوره می گیرد. این کاری علمی و اساسی است که انجام شده است. در هرفرایندی مشکل داریم، فرایند را احصا و اصلاح می کنیم. این کاری ریشه ای است. تا این کار در سیستم اداری انجام نشود این بوروکراسی ها را نمی توانیم شکست دهیم. اقدام دیگری که انجام شده، راه اندازی پنجره واحد فیزیکی است. به این ترتیب برای تشکیل شرکت در عرض سه الی چهار ساعت فرایندها انجام می شود. در گذشته ثبت شرکت ۷۰ روز طول می کشید.

 

 • استانداری تاچه اندازه خلأ مدیریت شهری را در تقویت این مشارکت ها و تعاملات پر کرده است؟

هم وغم ما این است که روال را ساده کنیم؛ ولی متأسفانه به دلیل سوءمدیریت و به خاطر تحریم ها و بخشی هم به دلیل بوروکراسی مزمن کارها سختتر پیش می رود. باید اول مشخص کنیم هدفمان چیست؛ سپس بر اساس آن برنامه ریزی کنیم. سیاست خارجی باید طوری باشد که به کمک سرمایه گذاری بیاید. سوءمدیریت ها را باید رفع کنیم تا مسائل و مشکلات بهتر حل وفصل شوند. بخشی از مشکلات به روابط خارجی ارتباط پیدا می کند. در حوزه دیپلماسی اقتصادی باید بهتر عمل شود. کسی که ۲۵۰ میلیون دلار سرمایه گذاری می کند، برای انتقال پولش با مشکل روبه رو می شود. انتقال پول در حوزه سرمایه گذاری سخت شده است. در شرایط تحریم سرمایه گذاران حاضر نیستند سرمایه گذاری کنند؛ درنتیجه تعداد سرمایه گذار کمتر می شود. بخش دیگر هم تحریم داخلی است. بوروکراسی اداری و عدم سهولت در انجام کسب وکار و دخالت های دستگاه های متفرقه و پراکنده در یک کار موانع دیگر هستند. ضعف فرهنگی هم مزید بر علت شده است. در برخی استان های دیگر کارها زودتر روی روال می افتد و سرمایه گذاری در یزد بهتر انجام می شود. به دلیل مشکلات فرهنگی و مدیریتی در شهر، برخی مدیران باید جابه جا شده و عذرشان خواسته شود. جاهایی که مدیران خوبی گذاشتیم، تحولات خوبی هم ایجاد شد؛ به عنوان مثال، تغییر مدیرعامل بانک ملی و سازمان آب و فاضلاب مشکلات زیادی را حل کرد. در هرحوزه ای که مدیر شایسته ای را منصوب کردیم، موفق عمل کرده است. اصلاح ساختار و مدیریت یک شبه ایجاد نمی شود؛ به تدریج انجام می شود.

برچسب ها: 

افزودن ديدگاه