• شنبه 30 اسفند 1399 12:03
  • كد: 1271

استراتژی تعریف پروژه های کوچک مقیاس

رئیس دانشگاه هنر اصفهان با انتقاد از جایگاه کمرنگ سازمان سرمایه گذاری شهرداری خواستار افزایش قدرت و اختیارات تصمیم گیری این سازمان شد. به گفته دکتر رضا نصر اصفهانی، در شرایط فعلی اقتصادی کشور، حرکت به سمت پروژه های مشارکتی کوچک مقیاس می تواند به رونق اقتصاد شهری کمک کند. او همچنین خواستار تعریف پروتکل های مشخص برای جذب سرمایه و مشارکت با سرمایه گذار شد. او با تأکید بر اینکه در حال حاضر نگاه به سرمایه گذار این گونه است که چگونه می توان از او منفعت برد، گفت: این نگاه و رویکرد هیچ وقت به نتیجه مثبتی نمی رسد و متأسفانه در اصفهان کمی پررنگ تر است. نصر اصفهانی اجرای پروژه های کوچک مقیاس را در شرایط کنونی کشور تصمیمی استراتژیک دانست و اظهار کرد: سرمایه گذاری و مشارکت در فضایی مطمئن رشد می کند؛ اما وقتی این فضا وجود نداشته باشد، طبیعی است که سرمایه گذاری بلندمدت و حتی میان مدت به راحتی اجرا نمی شود؛ لذا با تعریف پروژه های کوچک مقیاس می توان طیف وسیعی را به دایره مشارکت کشاند.

نبود مدیریت یکپارچه شهری

او با تأکید بر اینکه اختیارات سازمان سرمایه گذاری باید بیشتر شود، تصریح کرد: تا حد امکان باید فاصله بین سرمایه گذار و نظام اداری به حداکثر برسد؛ بدین معنا که سرمایه گذار بداند که سازمان خانه آخر اوست و نیازی نیست در پیچ وخم اداری کلافه شود. رئیس دانشگاه هنر اصفهان با اشاره به اینکه می توان پروتکل پروژه های کوچک مقیاس را تعریف کرد و به صورت بسته هایی در اختیار سرمایه گذار قرار داد، گفت: به هرحال سرمایه گذار شریک است و باید نگاه مناسبی به او داشت. اگر شهرداری، شهروندان را شریک خود در شهر بداند، خیلی از مسائل حل می شود. نصر اصفهانی یکی از مشکلات اصلی در حوزه سرمایه گذاری را نبود مدیریت یکپارچه شهری دانست و اظهار کرد: امیدوارم اصفهان در گام اول، شهری مطلوب برای شهروندانش باشد. اگر این شهر، برای شهروندان خودش دوست داشتنی شود، دیگران نیز از آن لذت می برند؛ پس باید یک نگاه ویژه به ذی نفعان داخلی آن داشته باشیم. نصر اصفهانی با تأکید بر اینکه لازم است برای آینده اقتصاد شهر اصفهان یک اتاق فکر تشکیل شود، گفت: این اتاق فکر می تواند شامل استادان دانشگاه و مدیران شهرداری و بزرگان سرمایه گذار باشد تا دور هم بنشینند و فکر کنند که باید برای اقتصاد شهر چه کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افزودن ديدگاه