• سه شنبه 26 اسفند 1399 09:26
  • كد: 1262

سعید جعفری هرندی*

* رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه منابع سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان

شهر فضای انباشت سرمایه های مادی و غیرمادی است که فرصت های توسعه را برای شهروندان خود مهیا و موجبات رفاه آنها را فراهم می سازد. تبدیل شهر به فرصت یا تهدید، درگرو عملکرد سیاست گذاران، مدیران، شهروندان و برنامه ریزان است. شهر اصفهان از دیرباز به عنوان یکی از قطب های اقتصادی کشور مطرح بوده و موقعیت جغرافیایی و اقلیمی آن و نیز فراهم بودن زیرساخت های لازم، تنوعی از فعالیت های اقتصادی را در این منطقه شکل داده است.

 

از مهمترین وظایف مدیریت شهری در حوزه اقتصاد می توان به تعامل سازنده با فعالان اقتصادی بخش خصوصی به عنوان همکاران تجاری در رشد و توسعه شهر و بهره گیری گسترده از توان و دانش سرمایه گذاران با رویکرد هم افزایی، اعتماد و ارزش آفرینی اقتصادی برای ذی نفعان، تسریع و تسهیل در روند اجرا و بهره برداری از طرح ها و پروژه های شهری، مولدسازی دارایی های شهر (داری)، دستیابی به منابع درآمدی پایدار و توسعه مشارکتی اشاره کرد.

جذب و پشتیبانی از سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی ویژه در شهر یکی از اهداف مدیریت شهری در اعتلای هویت متمایز و ایجاد یک تصویر ملی پویا از شهر اصفهان و حرکت به سوی رشد و توسعه پایدار شهری است. سازمان سرمایه گذاری شهرداری اصفهان به عنوان مهمترین نهاد مدیریت شهری در شناسایی فرصت های مناسب مشارکت و سرمایه گذاری، بررسی طرح ها و پیشنهادهای سرمایه گذاران در حوزه های مختلف شهرداری، شناسایی و تحلیل بازارهای موجود و بالقوه در راستای دستیابی حداکثری به منافع شهرداری، ارزیابی اقتصادی طرح ها و پروژه ها و تهیه طرح های توجیهی اقتصادی پروژه ها و هدایت و به کارگیری سرمایه های بخش خصوصی با هدف تأمین منابع پایدار برای توسعه همه جانبه و موزون زیر ساخت های شهری به شمار می رود. شناسایی فرصت های جاذب سرمایه گذاری در حوزه های عمرانی، فرهنگی، ورزشی و نشاط اجتماعی، حمل ونقل و محیط زیست، تجزیه و تحلیل اقتصادی طرح ها بر اساس نیاز شهر، بازمهندسی نظام مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی با هدف تسهیل در فرایند جذب سرمایه گذار، اعتماد سازی نظام مند از طریق استانداردسازی و شفافیت فرایندها و افزایش ضریب اطمینان، نمونه ای از اقدامات انجام شده در سالیان اخیر در جهت تحقق اهداف مدیریت شهری در جلب مشارکت و توسعه سرمایه گذاری به منظور مولدسازی و ارزش آفرینی اقتصادی دارایی های شهر (داری) است. اتحاد و همسویی و همراهی مدیران شهری در ادوار مختلف در جذب و مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی و تحقق اهداف تعیین شده در این بخش منجر به انعقاد بیش از ۲۳۰ پروژه مشارکتی به ارزش ریالی بالغ بر ۴۶۰۰۰ میلیارد ریال در گستره شهری اصفهان شده است. در سالیان اخیر بالغ بر ۱۱۰ فرصت سرمایه گذاری پس از تحلیل و ارزیابی فنی و اقتصادی به منظور شناسایی متقاضیان سرمایه گذاری به فراخوان گذارده شده که از این تعداد تا کنون بالغ بر ۷۵ پروژه به ارزش ریالی بالغ بر ۱۸۰۰۰ میلیارد ریال به مرحله نهایی انعقاد قرارداد و باقیمانده در حال طی مراحل قانونی شناسایی سرمایه گذار و انعقاد قرارداد است.در راستای تحقق اهدف ترسیم شده مدیریت شهری در خدمت به شهروندان و ذی نفعان درتلاشیم با شناسایی نیازهای توسعه ای شهر و شهروندان و طرح های مناسب  برای سرمایه گذاران، تسهیل و تسریع سرمایه گذاری و صدور مجوزهای لازم، در جذب و پشتیبانی از سرمایه گذاری ها و فعالیت های اقتصادی در شهر گام های بلند و اساسی برداشته و اصفهان را به شهری توسعه یافته با اقتصاد پویا و بهره ور، مردم محور و مشارکت جو، سرآمد و ایدئال برای زندگی تبدیل کنیم./نشریه شهرسرآمد/چاپ چهارم

افزودن ديدگاه