• چهارشنبه 06 اسفند 1399 16:07
  • كد: 1252

شیوه دخل وخرج و منابع درآمدی شهرتغییر کرده و این موضوع را به خوبی می توان ازتحلیل تحقق بودجه شش ماهه اول امسال متوجه شد. تحقق کامل وحتی بیش از 100درصدی بودجه مناطق کمتربرخوردار در زمانی که کرونا می تازد و اقتصاد کباب شده، نشان می دهد که قفل خزانه شهر با کلید دیگری باز شده است.هر سال بیشترین میزان تحقق بودجه به مناطق برخوردار جنوب شهر تعلق داشت و امسال مناطق کمتربرخوردار حرفی برای گفتن دارند.

جهش ناژوان

دو هفته قبل خزانه دار شورا کارنامه شش ماهه دخل و خرج شهر را رونمایی کرد. سند دخل و خر ج شهر نشان می دهد که 52درصد از بودجه امسال به مبلغ حدود 27 هـزار و ۷۰ میلیارد ریال محقق شده و این درحالی است که وصولی های نقد و غیرنقد شش ماهه سال قبل حدود 20هزار و ۲۶۸ میلیارد ریال بوده است.

بیشترین وصولی ها به ترتیب در ناژوان با ۲۳۰درصد، مناطق ۹ با ۱۱۸ درصد، هفت با ۱۱۵درصد و ۱۳ با ۹۹ درصد بوده و کمترین درصدهای وصولی در ستاد مرکزی با ۳۸درصد، مناطق ۱۲ با ۴۳ و ۱۱ با ۴۶درصد به ثبت رسیده است. نکته تعجب برانگیز این گزارش، جهش 230درصدی تحقق بودجه ناژوان بود.

تحقق بالاتر از سقف بودجه این منطقه در حالی رخ داده که همه بخش های تفریحی و گردشگری آن از اواخر سال گذشته تا چند هفته قبل تعطیل بوده و بنابراین اسناد مالی آن باید کمترین درآمد را برای مجموعه ناژوان ثبت کرده باشند. درآمد چشمگیر مناطق 9 و 13 و جای خالی مناطق برخوردار شهر در صدر جدول تحقق بودجه به تحلیل جدا گانه نیاز دارد.

نصیر ملت،نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان، جهش تحقق درآمدهای شهر را در تغییر زمان تخفیف های پلکانی عوارض ارزش افزوده بر تراکم می داند که برخلاف سنت هر سال امسال از اوایل بهار آغاز شد تا پیک درآمدی شهر در ماه های پایانی سال نباشد. او میگوید:« در بودجه99 تلاش کردیم توزیع ردیف ها و بخش های درآمدی شهر را ساماندهی کنیم. به این معنی که برای موارد ضروری شهر ردیف های اختصاصی تعریف کردیم.»

ملت توضیح می دهد که سال هاست ساختمان هایی که به اندازه نیاز پارکینگ ندارند باید عوارضی را با عنوان«کسرپارکینگ» به شهرداری پرداخت کنند تا با این عوارض پارکینگ عمومی ساخته شده و کسری ها جبران شود. ولی بررسی ها نشان می دهد که میزان عوارض پرداختی با تعداد پارکینگ ساخته شده در سال های قبل همخوانی ندارد و به همین دلیل مشکلاتی در حوزه ترافیک شهر ایجاد شده است. شورای پنجم برای حل این مشکل، ردیف و حساب جداگانه ای به عوارض کسر پارکینگ اختصاص داد. حاال همه عوارض کسر پارکینگی که شهروندان پرداخت کنند به این حساب واریز شده و شهرداری ملزم به ساخت پارکینگ است. این تغییر باعث شده تا مناطق شهرداری برای برداشت از این حساب و ساخت پارکینگ در نقاط مختلف شهر با یکدیگر رقابت کنند. ادامه این روند باعث حل مشکل کسری پارکینگ در شهر می شود. برای فضای سـبز هم «عوارض تولید ا کسیژن» در نظر گرفته شده است. به گفته ملت، با ایجاد این حساب اختصاصی نسبتی از عوارض ساختمانی به صورت درآمد ثابت به توسعه فضای سبز اختصاص می یابد که در منطقه ناژوان هزینه می شود. او می گوید:«دلیل جهش بودجه ناژوان در زمان تعطیلی مرا کز تفریحی آن، واریـز بخشی از عوارض ساختمانی به حساب عوارض تولید ا کسیژن بوده است. تلاش می کنیم بخش عمده این درآمد بـه توسعه فضای سبز در ناژوان به صورت تملک و ایجاد فضای سبز جدید و نگهداری فضای سبز موجود اختصاص یابـد.»جهش وسط سال شهرداری در سال های گذشته بسته تشویقی ساخت وساز و معافیت های پرداخت عوارض را در ماه های پایان سال ارائه می داد. کسانی که متقاضی ساخت وساز بودند، برای بهره مندی از این تخفیف پایان سال مراجعه می کردند. به گفته ملت، این شیوه جذب درآمد سه آسیب برای شهر داشت. ازدحام پایان سال، عدم توزیع متوازن درآمد در طول سال که عدم برنامه ریزی برای فعالیت های مختلف شهری را به دنبال داشت و ساخت وساز هم فقط در پایان سال رونق می گرفت که اقتصاد شهر را هم تحت الشعاع قرار می داد. امسال اما تغییر در زمان ارائه بسته تشویقی ساخت و ساز علاوه بر ایجاد تعادل در اقتصاد شهر، وضعیت درآمدی شهر را هم بهبود بخشید ودر همه مناطق درآمدها ابتدای سال محقق شد.

محرومیت زدایی

حضور و بخش هایی از رینگ چهارم ترافیکی در مناطق کمتر برخوردار شهر و اجرای پروژه های توسعه ای و عمرانی در این مناطق باعث شد تا میزان تحقق بودجه این مناطق افزایش یابد. به گفته شیرین طغیانی، رئیس کمیسیون معماری و عمران، مناطق 14 و 15 درسال های گذشته کسری بودجه داشتند؛ ولی امروز نه تنها بودجه آنها کامل محقق می شود که به سایر مناطق شهرهم کمک می کنند. او توضیح می دهد که در گذشته در منطقه15 قیمت مسکن را کد بود؛ ولی امروز به دلیل استقبال سرمایه گذاران از مناطق محروم ساخت وساز رونق گرفته است. تغییر مسیر بودجه به سمت مناطق محروم شهر و کمتر توسعه یافته باعث شده تا این مناطق امروز به منبع درآمد شهر تبدیل شوند.

 

افزودن ديدگاه