• د., 01/25/2021 - 13:56
  • كد: 1228

دو حکم دیگر از برنامه ۱۴۰۵ اصفهان

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان در صفحه اینستاگرام خود دو حکم دیگر از برنامه ۱۴۰۵ اصفهان را تشریح کرد.

کوروش خسروی، رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان در صفحه اینستاگرام خود در تشریح دو حکم دیگر از برنامه ۱۴۰۵ اصفهان نوشته است:یکی مربوط به کاهش تصدیگری شهرداری در واگذاری مدیریت مراکز فرهنگی و ورزشی به بخش خصوصی و استفاده از توان مدیریتی و خلاقیت این بخش است دیگری استفاده از شیوه‌های نوین تأمین مالی است. قانون این امکان را فراهم کرده است که شهرداری‌ها بتوانند از ابزارهای جدید مانند صندوق پروژه صندوق زمین و ساختمان صندوق املاک و مستغلات و بازارهای مختلف بورس برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و متوسط استفاده کند ولی متأسفانه تا کنون این اتفاق در هیچ یک از شهرداری‌های کشور نیفتاده است.شهرداری موظف است در راستای افزایش بهره‌ وری سرمایه‌های سازمانی تا سال پایانی اجرای برنامه اداره و بهره برداری حداقل ۶۰ درصد از مراکز فرهنگی و ورزشی در اختیار خود را به بخش خصوصی واگذار کند.هم‌چنین شهرداری موظف است در راستای توسعه منابع درآمدی خود در سال اول به میزان دو درصد از بودجه عمرانی خود را از ابزارهای نوین بازار سرمایه تأمین مالی کند و این مقدار در سال بعدی برنامه سالیانه به میزان یک درصد افزایش دهد و در پایانت سال پنجم معادل شش درصد از بودجه عمرانی خود را از این طریق تأمین کند.

افزودن ديدگاه