• د., 01/18/2021 - 12:06
  • كد: 1224

مدیر منطقه5 شهرداری اصفهان از بهره برداری زمین های تنیس پارک بزرگ سپاهان شهر خبر داد.

 احمد رضایی گفت: زمین تنیس پارک بزرگ سپاهان شهر به مساحت 2500 مترمربع شامل یک زمین دو منظوره تنیس هارد کورت و بسکتبال با دو پایه بسکتبال تاشو (دو زمیـن تنیـس خا کی ویـژه آقایان و بانوان)، بوفه دفتر مدیریت و تجهیزات جانبی است. او با بیان اینکه زمین های تنیس پارک بزرگ سپاهان شهر مطابق با استانداردهای روز احداث شده، تصریح کرد: هزینه عملیات اجرایی این زمین های تنیس پنج میلیارد ریال بوده که با مشارکت بخش خصوصی انجام شد.

مدیر منطقه5 شهرداری اصفهان ادامه داد: پروژه مشارکتی بازسازی زمین های تنیس پارک بزرگ سپاهان شهر جهت بهره برداری با هدف افزایش رضایت شهروندان و سلامت اجتماعی اصلاح شد؛ این مجموعه سه زمین تنیس متروکه و با استفاده بود و سال های گذشته به دلیل عدم بهره برداری آسیب های زیادی دیده بود.

رضایی تصریح کرد: با پیشنهاد این منطقه به سازمان سرمایه گذاری و مشارکت ها، مقرر شد بازسازی و بهره برداری از این زمین ها طی فرآیند اداری و حقوقـی با قرارداد BOLT به بخش خصوصی سپرده شود. او گفت: درحال حاضر با متعهدکردن مشارکت کننده به بازسازی و تجهیز زمین ها در طی دو ماه، این زمین برای بهره برداری شهروندان آماده شد. مدیر منطقـه5 شهرداری اصفهان اظهارکرد: اصفهان یکی از قطب های اقتصادی کشور است که امیدواریم شاهد حضور بیشتر مشارکت بخش خصوصی باشیم.

 

افزودن ديدگاه