• سه شنبه 29 مهر 1399 12:43
  • كد: 1189

احمدرضا طحانیان، مدیرعامل شرکت متروی منطقه اصفهان: در ایستگاه های مترو ۱۵هزار متر فضای تجاری وجود دارد که برای وا گذاری این فضاها به سرمایه گذاران آمادگی داریم. آرامسازی و زیباسازی ایستگاه های مترو مورد توجه است؛ از این رو اجازه برپایی هر کسب وکاری را نخواهیم داد، بلکه بر اساس سیاست گذاری ها و برنامه ریزی اقدام می شود و آرامش شهروندان تحت تأثیر تجاری سازی قرار نخواهد گرفت. در حال حاضر با سرمایه گذاران برای استفاده از فضای تجاری ایستگاه های مفتح و کارگر مذاکراتی شده است. حفظ سلامت شهروندان دغدغه مهم مدیران شهری است، به همین جهت از اواخر اسفند سال گذشته مترو تعطیل شد و تا اواخر خرداد سال جاری این تعطیلی ادامه یافت؛ پس از آن با خرید دستگاه ضدعفونی فرابنفش UVC و آموزش استفاده از آن به کارکنان نسبت به ضدعفونی واگن های مترو اقدام شد. استفاده از ماسک در مترو برای شهروندان اجباری است.

 

افزودن ديدگاه