• دوشنبه 28 مهر 1399 09:42
  • كد: 1187
گرایش مردم به سرمایه گذاری در کدام بازارها در حال افزایش است؟

بـازار سرمایه روز گذشـته افت سنگین دیگری را تجربه کرده بود؛ افتی که با توجه به معاملات پایان هفته گذشته، دور از انتظار هم نبود. تشکیل صف فروش ها در حالی است که تغییـر خاصی در متغیرهای کلان اقتصادی ر خ نداده و حتی دلار در صرافی بانک ملی برای اولین بار در تاریخ به مرز 32هزار تومان رسیده است. اما این افت و رخوت در بازار سرمایه ناشی از چیست؟

بررسی میزان جست وجوی سه واژه «طلا»، «دلار» و «بـورس» در دوازده ماه گذشـته اطلاعات قابل تأملی در بردارد. در پایان تیر سال جاری، دلار در بالاترین میزان جست وجو و به اصلاح «ترنـد» بوده است. در طی مرداد و با کاهش میزان تقاضا و آن طور که رئیس کل بانک مرکزی وعده داده بود، گرایش مردم بـه دلار کاهش یافت؛ اما با شروع شهریور میزان جست وجوی دلار بالا رفته است. بورس در سه برهه زمانی بیشترین میزان جست وجو را داشـته است؛ اواسط اردیبهشـت (همزمان باپذیره نویسی «دارا یکم»)، اواسط تیـر (تأ کید دولت بر حمایت از بورس) و اواسط مرداد (بالاتریـن میزان شاخص کل). در این برهه های زمانی گرایش مردم به بـورس بیشتر از دیگر مواقـع بوده و پس ازآن رونـد نزولی بـه خود گرفته است؛ به نحوی که این روزها دلار و طلا بیشتر از بورس در کانون توجه قرار دارد. اما طلا که روندی بسیار شبیه به نرخ دلار دارد، در بیشـتر مواقـع بالاتـر از دو بازار دیگر بوده و نشان می دهد خرید طلا در سال جاری همواره یکی از اولویت های سرمایه گذاران بوده است. درمجمو ع در دو ماه اخیر تمایل مردم بـه سمت طلا و ارز به عنوان دارایـی امن، افزایش یافته است. در چهار ماه نخست سال، سرمایه گذاران در بازارهای طلا و ارز، غبطـه بازدهی بورس را می خوردند؛ ولی این روزها مهر هزارآفریـن پای انتخاب خود زده اند.این در شرایطی است که نه بازدهی رؤیایی بورس در چهار ماه نخست را می توان به پای تحلیـل گذاشت و نه صعود عجیب دلار و طلا در این روزها را. بیش از هر چیزی روند بازارها در سال جاری تحت تأثیر انتخاباتی است که قرار نبوده این قدر در اقتصاد کشور تأثیرگذار باشد. رفتار متفاوت سرمایه گذاران در بیشـتر بازارهای ایران، تحلیل ها با دو پیش فرض انجام شده و بـر اساس آن قیمت ها روند صعودی یا نزولی دارند. در بـازار ارز سرمایه گذاران انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آینده آمریـکا را محتمل می دانند. با توجه به سابقه فعالیت های ایـن رئیس جمهور جـمهوری خواه، احتمال تشـدید تحریم ها و فشار اقتصادی باعث می شود نرخ ارز همچنان روند صعودی داشته باشد. در بازار طلا نیز اگر بهای جهانی، نوساناتی داشته و این روزها در محـدوده 1900 دلار در حال نوسان است؛ اما روی دیگر قیمت گذاری طلا بـه نوسانات ارز بازمی گردد، درنتیجـه در این بـازار نیز همانند بازار ارز، پیش بینـی افزایش نرخ ارز حرف اول را می زنـد. بـا این حال در بورس شرایط فرق دارد. در این بازار گویی نرخ دلار 32هزار تومانی باورپذیر نبوده وعمده تحلیل ها بر پایه نرخ هایی در محدوده 22 تـا 25 هزار تومان انجام می شود. در این بـازار نیز دو دیدگاه وجود دارد. سهام دارانی که انتخاب ترامپ را قطعی می دانند، بیشتر روی شرکت های صادرات محور و شرکت هایی که کالای قابل قبولی دارند، سرمایه گذاری می کنند. در مقابل گروهی که تا اینجا و بر اساس نظرسـنجی ها اعتقـاد دارنـد دمکرات ها پیـروز انتخابات امریـکا در میانه های آبـان هستند و احتمال می دهند شرایط اقتصادی ایران بهبود یابد، سعی می کنند روی سهام به اصطلاح «ریالـی» سرمایه گذاری کنند. با این حال هر دو گروه با توجه به جو نااطمینانی که در تمام بازارها وجود دارد، بخش عمده خریدهای خود را به بعد ازمشخص شدن پیروز انتخابات آمریکا موکول کرده اند.

دولت و اقتصاد رها شده

اما در ایران قرار نبوده و نیست که نتایج یک انتخابات بر اقتصاد کشور تأثیرگذار باشد؛ چه آنکه در یک سال گذشـته افزایش تحریم ها (با توجه به تحریم های قبلی) نتوانسته تأثیر آن چنانی در روند اقتصادی کشور داشته باشد. باوجوداین، چون اعتماد مردم به اقدامات دولتی از بین رفته است، هرکس بنا به تشخیص خود سعی در محافظت از دارایی هایش دارد. صندوق «پالایش» نیز سنگ محک اعتماد میان مردم و دولت است؛ صندوقی که بر خلاف برادر بزرگتر خود، نه تنها سودی در پی نداشته، بلکه به همراه زیانی که برای سهامداران به ارمغان آورده، اعتماد سرمایه گذاران به طرح های دولتی را از بین برده است.با توجه به این شرایط، در زمانی که سطح گفت وگوها و مناظره های سیاسی به توییتر تقلیل یافته و مسئولان در قوای مختلف با کنایه توپ را در زمین دیگری می اندازند، مردم سعی دارند به هر نحو ممکن، تاب آوری اقـتصادی خود را بالا ببرند./ اصفهان زیبا

افزودن ديدگاه