• پنجشنبه 24 مهر 1399 13:12
  • كد: 1182

مدیرمنطقه 3 شهرداری اصفهان با بیان اینکه دو پروژه پارکینگ و مجتمع تجاری و اداری

مشارکت بخش خصوصی منطقه3 در حال اجراست، گفت: پارکینگ سنبلستان با ظرفیت 350 خودرو و مجتمع تجاری اداری محسن خیابان هشت بهشت دو پروژه مشارکتی بخش خصوصی منطقه 3 شهرداری اصفهان است. حسین کارگر درباره علت ایجاد پارکینگ سنبلستان افزود: زمینی به مساحت 2500 مترمربع در خیابان عبدالرزاق جنب خیابان سنبلستان سال ها به عنوان پارکینگ هم سطح فعالیت می کرد. با توجه به کمبود پارکینگ در این منطقه و با ارائه تسهیلات به بخش خصوصی پارکینگی در 5 طبقه با ظرفیت حدود 350 خودرو در این منطقه احداث شد. او خاطرنشان کرد: زمینی موقوفه مسجد شیخ علیخان در خیابان هشت بهشت غربی وجود داشت که با مشارکت بخش خصوصی به صورت یک مجتمع تجاری اداری احداث شد.

این پروژه دارای 60 واحد اداری و 8 واحد تجاری است که ارزش سهم شهرداری آن بالغ بر 208 میلیارد ریال است. کارگر گفت: نبود دسترسی راحت شهروندان، یکی از معضلاتی است که در بافت فرسوده وجود دارد، اما امسال در این منطقه حدود 3663 مترمربع گلوگاه ها با هزینه بیش از 124میلیارد ریال آزادسازی شده است. کارگر افزود: امسال جمع آزادسازی های سطح منطقه با مساحت 48/4660 مترمربع و با هزینه ای بالغ بر 266 میلیارد ریال بوده است. او با اشاره به آزادسازی پروژه میدان امام علی (ع) تصریح کرد: امسال آزادسازی این پروژه با مساحت 15/3036 مترمربع و هزینه آن 180 میلیارد ریال است.

افزودن ديدگاه