• سه شنبه 22 مهر 1399 14:37
  • كد: 1179
صادقیان:تعیین بسته های تشویقی و تدوین قوانین  ساخت هتل در اصفهان  برای سرمایه گذار / ارائه مجوزهای لازم برای سرمایه گذاری در حوزه ساخت درمانگاه و بیمارستان

حتما بـه یاد دارید که چندی قبل خبر تدوین برنامـه "اصفهـان 1405 " به عنوان ششمین برنامه پنج ساله شهر اصفهان از سوی شهرداری اصفهان و ارائه آن به شورای اسلامی شهر در رسانه ها پیچید. اهمیت قابل توجه تدوین برنامه پنج ساله اصفهان و ضرورت تحلیل و بررسی مفاد و محتوای آن از سوی رسانه ها چنان است که لازم است بندهای مختلف آن بارها بررسی و شر ح و بسط داده شود؛ چرا که شهر اصفهان در جایگاه یک کلانشهر شاخص در کشور، به عنوان یکی از مهمترین قطب های گردشگری کشور و در قالب شهری که سالهاست مقصد مهاجرت بسیاری از مردم از نقاط مختلف کشور بوده، درحال حاضر با مشکلات مختلفی روبه روست و تدوین برنامه پنج ساله برای آن بدون درنظرگرفتن این معضلات و ارائه راهکار برای حل آنها ممکن نخواهد بـود. در این گفت وگو پای صحبتهای "معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان"

نشسته ایم تا برایمان بگوید برنامه "اصفهان 1405 » چه برنامه هایی برای اصفهانی ها دارد و قرار است این شهر تا پنج سال دیگر بـا چه تحولاتـی مواجـه شـود. قـرار مصاحبه ام با "علیرضـا صادقیـان"، معـاون برنامه ریـزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان همزمان شد بـا هفتم مهرماه، روز جهانی گردشگری. وقتی مقابل او می نشینم و قرار می شود در فرصت محدودی که دارم مهمترین سؤالا تم را بپرسم، یک راست می روم سراغ اینکه برنامه "اصفهـان 1405 " چه طرح واره هایی برای صنعت گردشگری این شهر دارد. صنعتی که مثل یک درخت تناور ریشه در همه بخش های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و شهری اصفهان دارد و رونق بخشیدن به آن مشروط به نجات و احیای پیکر نیمه جانش از تحریم ها و کرونا و اقتصاد به زانو درآمده است.

 

گردشگری از محورهای اصلی اصفهان 1405 است

آغازگر سخنان معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان ذکر این نکته است که برنامه اصفهان1405 محورهای مهمی همچون گردشگری، بهره وری از سرمایه های انسانی، اجتماعی و همه سرمایه های شهر اصفهان و همچنین رفع معضل آلودگی به ویژه آلودگی هوا را مدنظر جدی قرار داده است. محورهایی که البته همچون حلقه های یک زنجیر به همدیگر متصل هستند و بـا هم ارتباط نزدیک دارند. علیرضا صادقیان می گوید: «یکـی از نقـاط تمرکـز ایـن برنامـه، صنعـت گردشگری اصفهان در آینده است که قادراست زمینه اشتغال بسیار زیادی را برای ما ایجاد کند. در واقع شهرداری مکلف اسـت تا سال 1405 زیرساخت هایی را فراهم کند که بتوانیم از این ظرفیت عظیم استفاده کنیم.» بـه گفته او، از سوی دیگر کاهشآلودگی موجب می شود اصفهان در حوزه زمین، هوا و محیط پاک سرآمد باشد و همه این ها بسترساز رونق گردشگری در این شهر خواهد بود.

 

تشویق سرمایه گذاران به ساخت هتل در اصفهان

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان، یکی از شاخصه های توسعه گردشگری در اصفهان را گسترش امکان اسکان برای گردشگران می داند و تأ کید می کنـد: «اصفهان در زمینه برخورداری از هتل و محل اسکان مناسب بسیار فقیر است. به همین دلیل در این برنامه تأ کید شده که در زمینه توسعه هتل، ساخت وساز و اختصاص زمین برای ساخت هتل های 4 ستاره به بـالا اقدام شود. در این خصوص تعیین بسـته های تشویقی و تدوین قوانینی که ساخت هتل در اصفهان را برای سرمایه گذار ارزان تمام کند، مد نظر قرار گرفته است.» صادقیان دیگر مؤلفه مهم برای جذب جلب رضایت گردشگر در اصفهان را ارائه خدمات تفریحی مناسب می داند و می افزاید: «بر این اساس استفاده از تمامی فضاهای تفریحی که در اختیار شهرداری است، برای گردشگران مدنظر قرار گرفته است. فضاهایی همچون پارک ناژوان، آ کواریوم، شهر رؤیاها و... .» او ادامـه می دهد: «جذب توریست سلامت از دیگر مسائل مدنظر در این زمینـه است که به صورت جدی به آن پرداخته شده است، چنانکه شهرداری به ارائه مجوزهای لازم برای سرمایه گذاری در حوزه ساخت درمانگاه و بیمارستان اقدام کند. مشابه مجوزی که برای ساخت بیمارستان در زمینی مقابل شهرک سلامت صادر شـده است.»

 

بازسازی خانه های تاریخی

به گفته معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان، استفاده از ظرفیت غنی اما کن و آثار تاریخی اصفهان که از مـوارد استثنایی در دنیا به شمارمی آید فرصت دیگری برای جذب گردشگر در این شهر است. صادقیان توضیح می دهد: «طبق برنامه 1405 باید از تمامی این ظرفیت ها در راستای جذب گردشگر استفاده شود. در این راستا بازسازی خانه های تاریخی و قدیمی که اصفهان همچون شهرهای یزد و کاشان در آن پیشگام بوده، این بار باید با هدف توسعه گردشگری تا سال 1405 به صورت جدی محقق شود. چنانکه احیای دائمی زاینده رود و جاری بودنش در تمام فصول سال که به معنای واقعی در جلب گردشگر بسیار مؤثر است، از دیگر مؤلفه های این برنامه است.»

توسعه فضای سبز

توسعه فضای سبز به عنوان یکی از شاخصه های ایجاد بتر مناسب برای جذب گردشگر به شمار می آید و به همین دلیل به عنوان یکی از مفاد اصلی برنامه اصفهان 1405 ذکر شده است. صادقیان با بیان ایـن مطلب می گوید: «حفظ سرانه فضای سبز که از سویی منجر به کاهش آلاینده ها و جلوگیری از افزایش آنهاـت و از سوی دیگر برای جذب گردشگر مؤثر است، بسیار اهمیت دارد. استفاده از آب های خاکستری برای توسعه و نگهداری فضای سبز از سوی شهرداری اصفهان در حال انجام است و مهمتر از همه اینکه طرح هایی که منجر به آلودگی زمین از طریق پساب نشود، در دستورکار قرار دارد.»

 

توسعه کسب وکارهای حوزه گردشگری

یکی دیگر از مؤلفه های برنامه اصفهان1405 ایجاد زمینه و توسعه کسب وکارهای حوزه گردشگری است که شهرداری به سهم خود رونق بخشی به آنها را مدنظر دارد. آنطور که معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانیشهرداری اصفهان می گوید شهرداری از طریـق کمک بـه کسب وکارهای اینترنتی در این زمینه فعالیت دارد. او به راه اندازی سامانه ای« رزروینـگ» در سال گذشته اشاره کرده و توضیح می دهد: «این سامانه منجر به ساماندهی خانه هایی شد که در اختیار گردشگران قرار می گیرد. مطمئنا تعداد قابل توجهی از گردشگران تمایلی به اسکان در هتل ها ندارند و تمایل دارند در خانه های اجارهای سکونت کنند. بنابراین باید شرایط لازم برای این امر محقق شود.»صادقیان آموزش شهروندان برای برخورد با گردشگران را دیگر مؤلفه این برنامه می داند و می افزایـد: «مطمئنـا در حوزه فرهنگی و آموزشی نیازمند اقدامات مؤثری هستیم که یکی از آنها آموزش شهروندان برای نحوه تعامل با گردشگران است. تجار و کسبه، فروشندگان، رانندگان تا کسی و اتوبوس و... و به طورکلی همه افرادی که به نحوی در تعامل با گردشگران هستند، مشمول این آموزش خواهند بود. به هرحال شهر اصفهان به عنوان یکی از شهرهای غنی در امور تاریخی و فرهنگی باید در این زمینه نیزحرفی برای گفتن داشته باشد.»

 

توسعه حمل ونقل عمومی

این تصور که گردشگرهای خارجی به ویژه اروپایی ها غالبا ثروتمند هستند و از خرج کردن پول ابایی ندارند، تصوری اشتباه است که به ویژه در سال های اخیر کمرنگ تر شده است؛ چرا که غالب گردشگرها در سرتاسر دنیا بـه دنبال سفرهای ارزان هستند و ترجیح می دهند با کمترین هزینه بـه بیشترین نقاط دنیا سفر کنند. بنابراین استفاده از حمل ونقل عمومی همچون مترو، اتوبوس و تا کسی قطعا یکی از دغدغه های گردشگران است، چنانکه این مؤلفه نیز در برنامه اصفهان 1405 نیز گنجانده شده و صادقیان درباره آن چنین می گوید: «در این برنامه باید به سمت بهینه کردن حمل ونقل عمومی حرکت کنیم که علاوه بر بهره مندی گردشگران، کاهش آلاینده ها نیـز برخی از نتایج مثبت آن است.« او با اشاره به نظافت و تمیزی شهر که یکی از رسالت های اصلی شهرداری هاست، اضافه می کند: «ظاهـر شهر که یکی از عناصر اصلی آن نظافت و تمیزی است بایـد در شـأن مهمان باشد. این تمیزی شامل تمیزی هوا، آب، زمین و ظاهر شهر است و باید در همه این حوزه ها بهینه سازی صورت گیرد. چنانکه مردم اصفهان نیز در فرهنگ خودشان برای مهمان ارزش و احترام زیادی قائل هستند و شهرشان مانند خانه شان باید همواره آماده پذیرایی از مهمان باشد.« معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان، فعالیت شهرداری اصفهان در حوزه فرهنگ تولید زباله را از مهمترین اقدامات این مجموعه می داند و تأ کید می کند: «شهرداری در زمینه امور فرهنگی در حال فعالیت است تا بتواند در پروسه اصفهان 1405 سرانه تولید زباله را به حداقل ممکن برساند. بنابراین یکی از برنامه های شاخص ما در 1405 کاهش میزان سرانه تولید زباله است و اینکه بتوانیم میزان دفن زباله را کاهش داده و به سمت تفکیک آن در مبدأ برویم.»

 

برنامه اصفهان 1405 و خاصیت سنجش پذیری

هنگام ارائه یک طرح و برنامـه مدون همچون اصفهان 1405 باید پرسید چطور می شود از نتایج اجرای بندهای مختلف چنین برنامه ای درکوتاه مدت باخبر شد و آیا ابزاری وجود دارد که بتواند هرچند وقت یکبار دست به سنجش و بررسی نتایج اجرای طر ح بزند؟ این سؤال درخصوص برنامه اصفهان 1405 پاسخ روشنی دارد، چنانکه معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان در پاسخ به آن می گوید: «همـه مؤلفه های این برنامه دارای شاخصه ای سنجش پذیری هستند. این برنامه کاملا نتیجه محور تدوین شده و ابزارهای ارزیابی آن نیز ارائه شده است. بنابراین باید منتظر بود و بعد از مدتی مشاهده کرد که نتایج اجرای برنامه چه بوده است.»

 

گام به گام به سوی شهر هوشمند

یکی از اقدامات مهمی که در سال های اخیر از سوی شهرداری های کلانشهرهای کشور همچون شهرداری تبریز، تهران، مشهد و... انجام شده، اقداماتی در راستای تبدیل شهر به شهری هوشمند است تا ضمن کاهش آمدوشدهای مردم برای انجام امور اداری در شهرداری ها، نسبت به کاهش ترافیک، آلودگی ها و... نیز اقدام شود. معاون برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان درباره اقدامات شهرداری اصفهان دراین باره توضیح می دهد: «هوشمندسازی شهر اصفهان در برنامه ای که برای رونق بخشی به صنعت گردشگری این شهر تدوین شده به شکل بارز و مشخصی ارائه شده است.این کاملا واضح است که برای کاهش آلودگی در شهر و بهینه سازی حمل ونقل باید شهری هوشمند داشت.» صادقیان ادامه می دهد: «اصفهان در سال 1405 باید یک شهر گردشگرپذیر با حداقل آلاینده ها باشد واین ها در صورتی محقق می شوند که شهر هوشمند شود و هوشمندسازی در ذات تمام این برنامه ها گنجانده شده است. در حال حاضر نیز طرح دوربین های کنترل ترافیک،پارک خودروها به صورت هوشمند، استفاده از اصفهان کارت برای پرداخت هزینه بلیت اتوبوس، طر ح اصکیف، کارت باشگاه شهروندی و... همه در مسیر هوشمندسازی شهر اجرا شده است.

 

برچسب ها: 

افزودن ديدگاه