• سه شنبه 22 مهر 1399 09:07
  • كد: 1178

استفاده از انرژی خورشیدی در اولویت شهرداری اصفهان

از ۲۷ نیروگاه تولید انرژی خورشیدی شهر اصفهان هم ا کنون تمامی آنها به صورت کامل و با ظرفیت نامی فعال است. معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت: ایران به دلیل شرایط خاص جغرافیایی خاص، ظرفیت های زیادی برای استفاده از انرژی های برق آبی، بادی، خورشیدی داشته و در صورت سرمایه گذاری های تازه می توان از این نعمت خدادادی به بهترین شکل بهره مند شد.

به نقل از روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان،حسین امیری ادامه داد: ما در منطقه ای واقع شده ایم که با داشتن حدود روزهای بسیار زیاد آفتابی ازنظر دریافت انرژی خورشیدی در میان نقاط مختلف جهان، در بالاترین رده ها قرار دارد؛ لذا استفاده از انرژی های طبیعی به دلایل مختلفی مانند دسترسی آسان و سهولت تبدیل شدن به انرژی الکتریکی،سازگاری با محیط زیست و تجدید پذیری، از مطلوبیت زیادی برخوردار است.او با تأ کید بر لزوم بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر در شهرداری اصفهان گفت: بر اساس برنامه ریزی مدیریت شهری در خصوص توسعه انرژی های تجدیدپذیر در اصفهان، حرکت به سمت اجرایی شدن این موضو ع از اهداف اولویت دار شهرداری اصفهان است.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت: با توجه به ضرورت و اهمیت به کارگیری توسعه انرژی های تجدیدپذیر به منظور جلوگیری از آلودگی های محیط زیستی و کاهش استفاده از سوخت های فسیلی، باید به صورت کامل شاهد به کارگیری انرژی های پاک باشیم.امیری همچنین با اشاره به لزوم توسعه بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر بر اهمیت روزافزون توسعه نیروگاه های مقیاس کوچک و متوسط اشاره کرد. او با اشاره به نیروگاه های خورشیدی شهرداری گفت: از هر ۲۷ نیروگاه تولید انرژی خورشیدی شهر اصفهان هم اکنون تمامی آنها به صورت کامل و با ظرفیت نامی درحال انجام کار است؛ همچنین این تعداد نیروگاه با ظرفیت ۲۳۰ کیلووات در شش ماهه اول سال جاری ۲۹ هزار و ۴۳۱ کیلووات ساعت انرژی الکتریکی تولید نموده است.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان افزود: این میزان تولید انرژی الکتریکی از محل نیروگاه های خورشیدی باعث کنترل و کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن به محیط زیست گردیده است.امیری به برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت شهرداری اصفهان در خصوص توسعه بهره گیری از این نوع انرژی اشاره کرد و افزود: در راستای استفاده از فناوری های نوین در قالب انرژی های پاک با بهرهگیری از توانمندی های سرمایه گذاران بخش خصوصی، سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان نسبت به شناسایی سرمایه گذار حقیقی یا حقوقی جهت مشارکت در پروژه احداث نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس در سطح مناطق شهری اصفهان اقدام کرده است

افزودن ديدگاه