• چ., 10/07/2020 - 13:34
  • كد: 1171
 امیری: جذب سرمایه گذار برای انتقال موتورسیکلت فروشی های خیابان سروش

اجرای پروژه هایی برای استفاده از انرژی خورشیدی

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه تـلاش شـهرداریی بـرای افزایـش اسـتفاده از انرژی خورشیدی از نقاط درخشان کارنامه بخش خدمات شهری است، گفت: استفاده از انرژی خورشـیدی تا حد زیادی به کاهش مصرف انرژی الکتریکی کمک می کند و ما نیز در همین راستا دو، سه پروژه داریم که تا پایان سال 99 از آنها بهره برداری خواهیم کرد؛ البته برای ساماندهی مصرف آب و برق در آبنماها، پروژه های روشنایی شهر و پل های تاریخی و... هم برنامه های خوبی تدوین شده که در حال اجراست.امیری، اقدامات صورت گرفته در سازمان آتشنشانی را از دیگر موضوعات مهم حوزه خدمات شهری شهرداری اصفهان دانست و توضیح داد: این سازمان سه ایستگاه در حال احداث دارد که امسال روند ساخت آنها شروع شده است. احداث مرکز آموزش آتش نشانی هم از دیگر اقداماتی است که در دست انجام است.او گفت: سـازمان آتش نشانی موفق به افتتاح ایستگاه اطشاران شد و ایستگاه سیتی سنتر نیز با مشارکت شهرداری و سرمایه گذاری بخش خصوصی بـه زودی افتتاح خواهد شد. ایستگاه چهارباغ درکنار هتل پیروزی نیز در حال احداث است.چند زمین دیگر نیز در مناطق مختلف برای احداث ایستگاه در نظر گرفته شده تا بتوانیم اصفهان را به سرانه استاندارد نزدیک کنیم.

 

انتقال اصناف به اطراف شهر

 بر اساس قانون یکی از مسائلی که شهرداری طبق قانون ملزم به انجام آن است، جانمایی اصولی برای اصناف و مشاغل خطرساز در اطراف شهر و انتقال آنها به آنجاست؛ موضوعی که به دغدغه مهمی برای اتحادیه ها و صاحبان این مشاغل تبدیل شده وگاه مخالفت های آنها را در پی داشته است.معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان درباره این موضوع چنین گفت: "بند20 ماده 55 قانون شهرداری ها دراین باره به صراحت سخن گفته و تأ کید کرده مشاغلی که حضور آنها در شهر منجر به ایجاد آلودگی های محیطی می شود، باید از محدوده شهر خارج شوند؛ بنابراین موظفیم با توجه بـه ترا کم ترافیکی که درشهر وجود دارد، آلودگی را کاهش دهیم تا عبور و مرور تسهیل شود. حال ا گر برخی افراد منافع شخصی را به منافع عموم ترجیح دهند، ما ناچار به رفتار قانونی با آنها هستیم.

حسین امیری در ادامه اظهار داشت: سازمان ساماندهی مشاغل شهری چندین نقطه را برای جابه جایی مشاغل پرخطر پیش بینـی کرده است؛ به طور مثـال، برای انتقال فروشندگان پرندگان ذبحی، در منطقـه 10 پروژه ای در حال احداث اسـت که امیدواریم تا پایان سال به بهره برداری برسد؛ همچنین برای انتقال موتورسیکلت فروشی های خیابان سروش، پروژه بزرگی با هزینه ای بالغ بر 200 میلیارد تومان پیش بینی شده و ا کنون در حال جذب سرمایه گذار برای آن هستیم. برای طلاسازان هم توافق خوبی با بنیاد مستضعفان داشته ایم تا در کنار شهرک صنعتی جی زمینی با بیش از هزار واحد به آنها اختصاص داده شود.

 امیری اضافه کرد: برای انتقال موزاییک سازان منطقه 2 و 11 نیز اراضی لازم را در بختیاردشت اختصاص داده ایم. طرح انتقال انبارهای خشکبارفروشان خیابان های آتشگاه، پنج رمضان و جهاد درحال انجام است که فاز یک آن طی دوماه آینده به بهره برداری می رسد. تعمیرگاه ها، جوشکاری ها، نجاری ها، رنگ فروشی ها و... نیز جزو این مشاغل محسوب می شوند.

جانمایی مشاغل پرخطر بر اساس مطالعات علمی صورت گرفته اما اینکه جانمایی مشاغل پرخطر در اطراف شهر بر چـه اساسی انجام گیرد تا با توجه به گسترش چشمگیر شهر تا چند سال دیگر دوباره این مشاغل به محدوده شهر نپیوندند، پرسشی است که معاون خدمات شهری شـهرداری اصفهان در پاسخ به آن گفت: ما بـر اساس طرح جامع ساماندهی مشاغل شهری که مشاورانمان تهیه کرده انـد درحال اجرای این پروژه ها و موظف به الزامات اجرایی آن هستیم؛ هرچند موفقیت آمیز بودن این پروژه ها بستگی به میزان و نحوه توسعه شهر در آینده هم دارد.

 

جسارت مدیران شهری برای ورود به ابرپروژه های عمرانی

در پایان معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با مروری بر عملکرد سه ساله مدیران شهری در این دوره خاطرنشان کرد: همه مدیران شهری در دوره های پیشین زحمات زیادی برای آبادانی شهر متحمل شده اند که در جای خود قابل تحسین و تقدیراسـت اما با توجه به فعالیت 31ساله ای که در شهرداری های مختلف داشته ام، باید بگویم در دوره مدیریـت شهری فعلی و خصوصا سال سوم حضور آن، به رغم مشکلات اقتصادی کشور و محدودیت ها و تأثیراتی که بیماری کرونا بـر درآمد شهرداری داشته، اقدامات بسـیارگسترده و وسـیعی درحـوزه عمران صورت گرفت و تحـولات چشمگیری ایجاد شد. ورود شهرداری به پروژه رینگ چهارم حاصل جسارت فراوان مدیـران است. به رغم تبعات و مشکلاتی که ورود به این پروژه داشت، ولی شهرداری توانست بـا کمک و همدلی مجموعه شورای شهر به دور از هرحاشیه و تنش به خوبی در این زمینه عمل کند؛چنانکه پروژه های بزرگ دیگری مانند سالن اجلاس که احداث آن سال هاست آغاز شده و حدود 300 میلیارد تومان دیگر نیاز است تـا تکمیل شود، از دیگر اقدامات مهم این دوره از مدیریت شهری، پروژه تکمیل نمایشگاه بین المللی اصفهان به عنوان قطب اقتصادی و گردشگری شهر و همجنین احداث پل شهید اردستانی، جاده فرزانگان با طول شش کیلومتر و دیگر پروژه های خرد و کلان فرهنگی، ورزشی و خدماتی است که در مناطق در حال اجرا ست که همه و همه تحولات بسیار خوبی را در شهر ایجاد کرده اند.

برچسب ها: 

افزودن ديدگاه