• دوشنبه 03 شهریور 1399 08:58
  • كد: 1116

رئیس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: تاکنون تفریغ بودجه سال ۹۸ به شورا ارائه نشده و چنانچه همچون تفریغ سال ۹۷، در ماه های پایانی سال به شورا ارائه شود، احتمال می‌رود که بررسی آن به سال ۱۴۰۰ موکول شود.

نصیر ملت در یکصد و سی و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، با اشاره به مهلت قانونی مندرج در نامه وزیر کشور، در خصوص موعد تحویل تفریغ بودجه سال ۹۸ شهرداری به شورای شهر، اظهار کرد: این زمان تا ۱۵ تیرماه و رسیدگی و تصویب تفریغ بودجه توسط شورا تا ۱۵ مردادماه سال جاری تمدید شد.

 

وی افزود: این در حالی است که تاکنون تفریغ بودجه سال ۹۸ به شورا ارائه نشده و چنانچه همچون تفریغ سال ۹۷، در ماه‌های پایانی سال به شورا ارائه شود به دلیل همزمانی با بررسی اصلاح بودجه سال ۹۹ و نیز بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ و شلوغی ماه‌های پایانی، عملاً احتمال آن می‌رود که بررسی تفریغ بودجه سال ۹۸ به سال ۱۴۰۰ موکول شود.

 

رئیس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: لازم است شهرداری در راستای عمل به بخشنامه وزارت کشور و رعایت نظم زمانی، تمهیدات لازم جهت ارائه هرچه سریع‌تر تفریغ بودجه سال ۹۸ به شورا را در دستورکار قرار دهد.

 

وی با تاکید بر اینکه اطلاعات‌دهی مالی به شورا نباید ناقص و یا با تأخیر فراوان از سوی شهرداری انجام شود، اضافه کرد: در جلسه مورخ ۶ مردادماه کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری مقرر شد هریک از مناطق شهرداری، ریز درآمدهای غیرنقد خود را به کمیسیون ارسال کنند اما با وجود پیگیری‌ها هنوز پنج منطقه ریزدرآمدهای غیرنقد خود را ارسال نکرده‌اند که شهردار اصفهان باید به مدیران مناطق تذکر دهد.

 

ملت با اشاره به فرارسیدن زمان رسیدگی و تصویب تفریغ بودجه سازمان‌های شهرداری در هیئت مدیریت‌ها، خاطرنشان کرد: لازم است شهرداری در راستای ایجاد شفافیت، تمهیدات لازم را در خصوص حذف مغایرت‌های موجود در بودجه شهرداری با بودجه سازمان‌های وابسته به کار گیرد به گونه‌ای که دیگر در تفریغ بودجه و صورت‌های مالی سال ۹۸، شاهد این موضوع نباشیم.

 

وی اضافه کرد: شورای شهر نیز می‌تواند با منوط کردن تصویب تفریغ بودجه سال ۹۸ سازمان‌ها به اخذ صورت تطبیق حساب‌های فی مابین از شهرداری مرکزی توسط سازمان مربوطه، به کاهش این مغایرت‌ها کمک کند.

افزودن ديدگاه