• چهارشنبه 11 تیر 1399 14:02
  • كد: 1084

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور: تأمین ارز موردنیاز کشور یکی از مهم‌ترین اولویت‌های در دستور کار دولت است. دولت در تلاش است ارز موردنیاز کشور را تأمین کند و انتظار داریم بخش خصوصی و صادرکنندگان کشور نیز بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور را به‌عنوان دغدغه ملی با جدیت دنبال کنند. باورم این است که بخش خصوصی باید به معنای واقعی محور اقتصاد کشور باشد و دولت نیز در تلاش است تا بخش خصوصی توانمند شود؛ چراکه معتقدم هر چه بخش خصوصی توانمندتر باشد به نفع منافع ملی و توسعه کشور است. اتاق بازرگانی نماینده بخش خصوصی کشور است و انتظار داریم ضمن گفت‌وگو با بخش‌های مختلف دولت، راهکارهای عملیاتی برای حل مشکلات پیش روی صادرکنندگان، واردکنندگان و تولیدکنندگان کشور به دولت ارائه دهد./ ایلنا

افزودن ديدگاه