• پنجشنبه 29 خرداد 1399 08:53
  • كد: 1060

مدیر منطقه 3 شهرداری اصفهان گفت: عملیات ساخت پارکینگ مشارکتی سنبلستان اجرا شد. حسین کارگر ادامه داد: باتوجه به وجود مراکز تجاری متعدد در خیابان عبدالرزاق و تردد زیاد خودروها، زمینی به مساحت 2500 مترمربع جنب خیابان سنبلستان به‌منظور تأمین پارکینگ به این امر اختصاص داده شد.او با اشاره به برون‌رفت از بافت فرسوده و ناکارآمد شهری در محدوده سنبلستان اظهار کرد: منطقه 3 شهرداری اصفهان، زمینی به مساحت 2500 مترمربع در خیابان عبدالرزاق جنب خیابان سنبلستان با کاربری پارکینگ را با مشارکت پروانه 210 میلیارد ریالی با تسهیلات درازمدت به بخش خصوصی واگذار کرد. مدیر منطقه 3 شهرداری اصفهان تصریح کرد: عملیات تجهیز کارگاه این پروژه در دست اقدام است و مقررشده در پنج طبقه با زیربنای 10760 مترمربع به پارکینگ طبقاتی تبدیل شود.کارگر خاطرنشان کرد: پارکینگ سنبلستان با ظرفیت 350 خودرو و 7 واحد تجاری خواهد بود؛ ازاین‌رو ظرفیت موجود پارکینگ‌های سطح منطقه که حدود 5000 خودرو بوده، با جمع پارکینگ‌های دردست احداث به ظرفیتی حدود 6750 خودرو خواهدرسید.

افزودن ديدگاه