• شنبه 03 خرداد 1399 13:37
  • كد: 1035

مدیرآموزش، تشکیلات و بهبود روش‌های شهرداری اصفهان گفت: ساختار تفویض اختیار به مدیران شهری باید در دو سال آینده اصلاح شود، چراکه تمرکزگرایی، موضوع چابکی فعالیت‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

 

مرتضی نصوحی اظهار کرد: طرح آینده پژوهی منابع انسانی برای شهرداری به کمک دانشگاه اصفهان انجام شده است؛ اما از این طرح بهره‌برداری نشده و به نظر می‌رسد این سند خوبی برای استفاده در طرح اصفهان ۱۴۰۵ باشد.

 

وی افزود: به نظر می‌رسد تا سال ۱۴۰۵ ماهیت برخی شغل‌ها در مجموعه مدیریت شهری از جمله موارد مرتبط با عوارض خودرو و طرح تفصیلی تغییر کند و ساختار خدمات شهرداری با الزامات و رویکردهایی که در میز خدمت و تاکیداتی که بر ارائه خدمات الکترونیکی وجود دارد افقی‌تر شود.

 

مدیر آموزش، تشکیلات و بهبود روش‌های شهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه باید غنی‌سازی شغلی خوبی در ساختار مدیریت شهری اصفهان داشته باشیم، تصریح کرد: تا سال ۱۴۰۵ باید هوشمندسازی کسب و کار در مجموعه مدیریت شهری به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد و لازم است با ارائه آموزش‌های مورد نیاز بسیاری از مشاغل شهرداری غنی‌سازی شود.

 

وی ادامه داد: با این روند پیش‌بینی می‌شود در حوزه عمران نیز در سال‌های آینده روند فعالیتی به سمت اجرای پروژه‌های عمرانی کوچک باشد چرا که بسیاری از پروژه‌های عمرانی مورد نیاز شهر اجرا شده و بیشتر پروژه‌های عمرانی بزرگ در حاشیه شهر قرار گرفته است که این موضوع باعث شده در ساختار عمران و تعداد نیروهای آن در هر منطقه بازنگری شود.

 

نصوحی گفت: به نظر می‌رسد در سال‌های آینده ساماندهی حوزه ترافیک بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و مدیریت شهری نیز باید نقش پررنگ‌تری را برای این حوزه در نظر بگیرد.

 

مدیر آموزش، تشکیلات و بهبود روش‌های شهرداری اصفهان با بیان اینکه ساختار تفویض اختیار مدیران شهری باید در دو سال آینده اصلاح شود، تصریح کرد: تمرکز گرایی‌ها موضوع چابکی فعالیت‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، از این رو برای تحول در شهر باید این موضوعات را اصلاح کنیم.

 

وی با تاکید بر لزوم استفاده از الگوهای هوشمندانه برون‌سپاری در مجموعه مدیریت شهری، افزود: با سازوکار قبلی اکثر کارها از سوی مدیریت شهری دنبال شده و هر موردی که برون‌سپاری شده از درون مقاومت‌های زیادی را با خود به دنبال داشته است که این ساختار باید اصلاح شود.

 

نصوحی گفت: به دلیل محدودیت‌های قانونی موجود، شهرداری فقط از روش‌های قدیمی اجرای پروژه‌های عمرانی استفاده می‌کند و روش‌هایی مانند طرح و ساخت، سهمی در اجرای پروژه‌های شهرداری ندارد، در حالی که روش‌های جدید اجرای پروژه‌های عمرانی در تمامی شهرهای پیشرفته غالب است و اگر بخواهیم از این روش‌ها استفاده کنیم باید حتماً تا ۱۴۰۵ ساختارهای طراحی و نظارتی در شهرداری متفاوت شده باشند.

افزودن ديدگاه