• دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 09:13
  • كد: 1020

عضو شورای شهر گفت: از شورای شهر خواستار چاره‌اندیشی برای تلاش در مسیر کاهش آلام و رنج معیشتی مردم در حوزه شهر و شهرداری هستم، چراکه ما شورای شهر هستیم نه شورای شهرداری. امینی در نطق میان دستور این هفته خود خطاب به رئیس جمهور گفت: حذف 4 صفر از واحد پول کشورو برکناری وزیر و اقدامات روبنایی اقدام موثر ودرمان اساسی برای اقتصاد بیمار نیست. او افزود: قول‌های انتخابات در هردو دوره ریاست‌جمهـوری جنابعالی، ایجاد دوقطبی‌های مختلف و ایجاد نگرانی‌های کاذب بین مردم و اختلاط آن با بی‌تدبیری و کاهلی در طول دوره مدیریتی، نتیجه‌ای جز شرایط موجود در برنداشته و نخواهد داشت.او درباره مشکلات شهرداری‌ها گفت: رفع کامل مسئولیت از دولت درقبال شهرداری‌ها، عدم پرداخت تعهدات مالی در حوزه حمل‌ونقل بر اساس قانون جامع حمل‌ونقل ازجمله یارانه‌های اتوبوس، عدم انجام تعهدات در خصوص بافت‌های فرسوده و عدم انجام تعهدات در حلقه چهارم حفاظتی، ایجاد فضای تعهدات غیر نقدی با فروش اوراق و اسناد بهادار، موجب بی اعتبارتر شدن دولت و بروز مشکلات عدیده برای شهرداری‌ها درانجام تکالیف قانونی آنها شده است. امینی تصریح کرد: شهرداری‌ها برای رسیدن به بودجه‌های تکلیفی به اقداماتی همچون شهر فروشی ازجمله صدور مجوزهای مغایر با قوانین مثل طبقات مازاد برارتفاعات مجاز طرح تفصیلی، سطح اشغال بیشتر از حد مجاز، تغییر کاربری‌ها دست می‌زنند و بدتر ازآن تخلفات ساختمانی توسط مردمی انجام می‌شود که ناتوان از پرداخت هزینه‌های پروانه‌های ساختمانی هستند.او ادامه داد: اواخر سال گذشته، لوایح 52 گانه درآمدی از سوی شهرداری اصفهان به شورای شهر ارائه شد که علی‌رغم اعلام نظرات کارشناسی، رسیدگی به آن فشرده و با سرعت انجام شد که با افزایش‌های سرسام‌آور قیمت عوارض و تراکم توسط شورای شهر همراه بود. امینی گفت: به بهانه حق به شهر و اجتهادهای شخصی مدیران و در سایه مصوبات شورای شهر، افزایش‌های هنگفت و در مواردی 6 تا 7 برابری هزینه‌های پروانه یا جرائم ساختمانی اتفاق افتاده که یکی از مهم‌ترین عوامل گرانی کم سابقه قیمت زمین و مسکن در هفته‌های اخیر همین موارد است. او با بیان اینکه عدم انجام تعهدات مالی دولت باعث ناتوانی شهرداری‌ها در انجام تکالیف قانونی، فشار بر مردم و در نهایت افتخار به تحقق بودجه شهرداری شده است، گفت: افزایش حدود 50 درصدی بودجه سالیانه شهرداری و سکوت مقامات ذی‌ربط باعث نارضایتی مردم شده که پاسخ‌گویی منطقی به آنان را غیرممکن کرده است.هرچند با مصوبه اخیر شورا درخصوص اعمال تخفیفات بخش از مشکل حل شد،  اما حکایت تا پایان سال باقی است. او تاکید کرد: راه عبور از مشکلات فشار برمردم نیست. ما نمایندگان مردم هستیم اما جایی که حرف از طلب دولت و دستگاه‌های دولتی است با زور و فشار بر دستگاه‌ها و نهاد ها و به‌طور خاص مردم روبه‌رو هستیم و جایی که حرف از بدهی‌های دولت است شهرداری‌ها پسر حاجی و اعضای شورای شهر باید نقش وکیل‌الدوله داشته باشند.

افزودن ديدگاه