اصفهان با کمبود بودجه روبه‌رو است و مدیران شهری به هر عنوان در پی افزایش درآمدهای شهرداری و دیگر نهادها برای ثابت نگه داشتن و گاه افزایش کیفیت خدمات ارائه شده به شهروندان هستند. آنها همه تلاش خود را در جذب مشارکت‌های مردمی، اخذ عوارض، اداره ارزان شهر و ... انجام می‌دهند. در سالی که گذشت مجموعه مدیران شهری اصفهان ایده‌های متعددی را پیگیر شدند.

پنج‌شنبه, دسامبر 27, 2018 - 17:15

شهرداری ها در قالب حوزه و عرصه حکومت های محلی وظایف و نقش های متعدد اجرایی را بر عهده دارند و شوراهای شهر نیز در جایگاه مجلس محلی، نقش تعیین خط مشی‌ها و اعمال نظارتی را ایفا می کنند. چنین مجموعه ای برای پاسخ به نیازهای رو به رشد جامعه شهری نیازمند منابع درآمدی است که با چنین رشدی مطابقت و برابری داشته و به طیف وسیع انتظارات شهروندان پاسخ مناسبی دهد. در این مسیر مجموعه مدیریت شهری نیازمند منابع و یک نظام پایدار درآمدی است تا بتواند به وظایف محوله خود جامه عمل بپوشاند. در این زمینه ایجاد تعادل میان منابع درآمدی و هزینه ها، رویکردی اساسی است که سبب حفظ کارایی و ارتقای چنین نهادی می شود.

پنج‌شنبه, دسامبر 27, 2018 - 16:31

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در سال دوم فعالیت مدیریت جدید شهری اصفهان شاهد بهره‌برداری از پروژه‌های مختلف در مناطق ۱۵ گانه شهرداری اصفهان و کلنگ‌زنی تعدادی دیگر از پروژه‌ها در شهر هستیم که این اقدامات نوید بخش پویایی شهر است.علیرضا نصر اصفهانی در گفت‌وگو با ایمنا اظهارکرد: به طور جدی درصدد افزایش پویایی شهر هستیم و یکی از نمادهای آن تعریف پروژه‌های جدید برای شهر است.وی خاطر نشان کرد:

پنج‌شنبه, دسامبر 27, 2018 - 16:05

موضوع سرمايه گذاري همواره در ذات خود با عدم اطمينان روبرو مي باشد وبه تعبيري  سرمايه گذاري نيز متاثر از مباني نظري وجود عدم تقارن اطلاعاتي يا عدم وجود اطلاعات يكسان بين دو طرف سرمايه گذار و سرمايه پذير است.

چهارشنبه, دسامبر 19, 2018 - 14:17

شهردار اصفهان گفت: تا ۲۲۰ روز دیگر شاهد افتتاح مرکز یک خرید بزرگ در میدان امام علی(ع) خواهیم بود که می‌تواند مرکز بسیار مناسبی برای ایجاد رفاه بیشتر شهروندان باشد.

یک‌شنبه, دسامبر 9, 2018 - 15:38

مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان گذر از اقتصاد صنعتی به اقتصاد فناورانه و پس از آن اقتصاد خلاقانه را عامل رونق اقتصادی شهر عنوان کرد.

شنبه, دسامبر 1, 2018 - 18:29

در سال‌های گذشته با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون جلب و حمایت سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی زمینه افزایش مشارکت بخش خصوصی در مدیریت شهری تا حدود زیادی فراهم شده است.

شنبه, دسامبر 1, 2018 - 13:15

شهرداری ها در جایگاه نهادهــای  عمومی،  بخش زیاد و در واقع عمده درآمدهای خود را با هزینه هایی که شهروندان برای زندگی در شهر و برای استفاده از امکانات و خدمات شهری می‌پردازند، تامین می‌کنند

شنبه, دسامبر 1, 2018 - 13:06

شهرام رئیسی: «ایده كاپ درآمد» بستر افزایش سرمایه اجتماعی است

شنبه, دسامبر 1, 2018 - 13:00

بر اساس اطلاعات به دست آمده از عملکرد مالی کلانشهرهای کشور در سال جاری، کلانشهر اصفهان رتبه نخست جذب بودجه و وصول درآمد را در هفت ماه سال جاری به خود اختصاص داده است.

چهارشنبه, نوامبر 28, 2018 - 17:00

صفحه‌ها