شهرام رییسی در سیزدهمین نشست مدیران سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری‌های کلان شهرهای کشور اظهار کرد: سازمان سرمایه‌گذاری یک سازمان نوپا و جوان در شهرداری‌ها به شمار می رود، جوان بودن سازمان سرمایه گذاری چالش هایی در پیش رو دارد که امیدواریم این نشست بخشی از چالش‌ها را مرتفع سازد.

یکشنبه, مهر 15, 1397 - 13:40

مشارکت مبنا و معرف اصلی و جزیی از حقوق و وظایف شهروندی است که می‌تواند به گونه‌های مختلف تحقق یابد. در اواخر دهه ۱۹۶۰ نقش مشارکت در توسعه جوامع در کانون توجه برنامه‌ریزان قرار گرفت و مدل‌های مختلفی برای آن ارائه شد.

یکشنبه, مهر 15, 1397 - 13:28
سیزدهمین نشست مدیران سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری های کلانشهرهای کشور -اصفهان 11 و 12 مهرماه 1397

مدیر مشارکت‌های شهرداری مشهد گفت: تغییر زود هنگام مدیران سرمایه‌گذاری شهرداری‌ها از نقایص بزرگ است و می‌تواند حتی به سرمایه‌گذاری‌ها آسیب بزند.

یکشنبه, مهر 15, 1397 - 13:13

شهردار اصفهان گفت: امروزه شهرداری‌ها اسیر برخی از عناوین در سرمایه گذاري شده و در چنبره آن گرفتار شده اند که اين يک آفت و آسيب بزرگ است.

شنبه, مهر 14, 1397 - 16:48

در شهر خود سرمایه گذاری کنید

امور سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شهرداری اصفهان از حدود ۱۲ سال پیش یعنی در سال ۸۵ آغاز به کار کرد و قراردادهای متعددی در خصوص پروژه های مشارکتی بین شهرداری اصفهان با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی امضاء شد تا اصفهان مسیر توسعه و پیشرفت را به خوبی بپیماید.

یکشنبه, شهریور 18, 1397 - 12:44

شهردار اصفهان گفت: باید دیوار بی اعتمادی بین شهرداری، سرمایه گذار و پیمانکار را که سالها ایجاد شده کم و با اعتماد سازی بخش خصوصی را به مشارکت راغب کنیم.

شنبه, مرداد 13, 1397 - 12:13

معین:

انبوه‌سازان از بخشودگی عوارض ساخت و ساز استقبال کردند

چهارشنبه, مرداد 10, 1397 - 15:47

صفحه‌ها