مشارکت مبنا و معرف اصلی و جزیی از حقوق و وظایف شهروندی است که می‌تواند به گونه‌های مختلف تحقق یابد. در اواخر دهه ۱۹۶۰ نقش مشارکت در توسعه جوامع در کانون توجه برنامه‌ریزان قرار گرفت و مدل‌های مختلفی برای آن ارائه شد.

یکشنبه, مهر 15, 1397 - 13:28
سیزدهمین نشست مدیران سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری های کلانشهرهای کشور -اصفهان 11 و 12 مهرماه 1397

مدیر مشارکت‌های شهرداری مشهد گفت: تغییر زود هنگام مدیران سرمایه‌گذاری شهرداری‌ها از نقایص بزرگ است و می‌تواند حتی به سرمایه‌گذاری‌ها آسیب بزند.

یکشنبه, مهر 15, 1397 - 13:13

شهردار اصفهان گفت: امروزه شهرداری‌ها اسیر برخی از عناوین در سرمایه گذاري شده و در چنبره آن گرفتار شده اند که اين يک آفت و آسيب بزرگ است.

شنبه, مهر 14, 1397 - 16:48

در شهر خود سرمایه گذاری کنید

امور سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شهرداری اصفهان از حدود ۱۲ سال پیش یعنی در سال ۸۵ آغاز به کار کرد و قراردادهای متعددی در خصوص پروژه های مشارکتی بین شهرداری اصفهان با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی امضاء شد تا اصفهان مسیر توسعه و پیشرفت را به خوبی بپیماید.

یکشنبه, شهریور 18, 1397 - 12:44

شهردار اصفهان گفت: باید دیوار بی اعتمادی بین شهرداری، سرمایه گذار و پیمانکار را که سالها ایجاد شده کم و با اعتماد سازی بخش خصوصی را به مشارکت راغب کنیم.

شنبه, مرداد 13, 1397 - 12:13

معین:

انبوه‌سازان از بخشودگی عوارض ساخت و ساز استقبال کردند

چهارشنبه, مرداد 10, 1397 - 15:47

صفحه‌ها