• س., 05/17/2022 - 10:09
  • كد: 1707
چشم پوشی شورا و شهرداری از تمام عایدات خود از ساخت هتل و مهمان پذیر

 

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان از تصویب طرحی مرتبط با عوارض ساخت وساز هتل و مهمانپذیر باهدف توسعه گردشگری خبر داد. علی صالحی در گفت وگوی خبری پس از چهل و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهراصفهان اظهار کرد: لایحه نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی برای هتل ها و مهمان پذیرها نقطه عطف جلسه این روز بود.

او افزود: با توجه به دغدغه های اعضای شورا و شهرداری در جهت توسعه گردشگری در اصفهان و افزایش درآمدهای شهری ناشی از این صنعت، دومین مصوبه در این رابطه که اصلاح مصوبه قبلی به درخواست اداره کل میراث فرهنگی بود، در دستور کار قرار گرفت.

صالحی افزود:  بر این اساس، شورا و شهرداری تقریبا از تمام عایدات خود از ساخت وساز ناشی از حوزه هتل و مهمان پذیر چشم پوشی کردند و تعرفه مربوط به این ساخت وساز را در قالب تعرفه صنعتی و با نزدیک 99درصد تخفیف و تنها معادل یک درصد عوارض صنعتی تصویب کردند؛ البته این موضوع تبصره های توضیحی هم دارد.

او ادامه داد: این مصوبه گام بلند مدیریت شهری در تداوم مسیری است که از گذشته و ادوار قبل وجود داشت و انشاءالله حسن نیت خود را در این مسیر ثابت کرده باشیم. منتظر هستیم سایر گروه های متولی گردشگری نیز به میدان بیایند و بتوانیم تحول چشمگیری را در این حوزه شاهد باشیم.

صالحی گفت: تأ کید می کنیم که این موضوع اهتمام شورای اسلامی شهر و شهرداری در رابطه با تقویت حوزه هتل سازی است و ازنظر قانونی به نوعی لازم برای مدیریت شهری برای گذراندن این مصوبه وجود نداشته، اما این لطف و توجهی است که اعضای شورای شهر و شهری نسبت به شهر داشتند و به دنبال ادای حق خود نسبت به شهر بودند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان درباره مصوباتی که در صحن به تصویب رسیده و به هیئت تطبیق رفته بود اما آنجا به تصویب نرسیده بود، گفت: ازجمله این موارد شیوه نامه سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری، مطرح شد که انشـاءالله مجددا به هیئت تطبیق ارسال می شود.

 

افزودن ديدگاه