• ش., 07/06/2019 - 11:44
  • كد: 794

شهردار اصفهان با بیان اینکه اگر در مسیر انرژی های سبز گام برداریم توسعه پایدار معنا پیدا خواهد کرد، گفت: اگر بر پشت بام هر خانه ای پنل خورشیدی نصب شود، هر خانوار تامین کننده ۲۰ درصد انرژی برق شهر خواهد بود.

قدرت الله نوروزی در همایش شهر خورشیدی با تقدیر از شرکت توزیع برق شهرستان، سازمان نظام مهندسی و تولیدکنندگان برق، اظهار کرد: امروزه در دنیا به دلیل گرمایش کره زمین، افزایش گازهای گلخانه ای و کاهش سوخت های فسیلی نگاه اندیشمندان به راهکاری دیگر برای تولید انرژی است و در کشورهای اروپایی، آمریکا، هند و چین به این مهم توجه ویژه ای شده است.

 

وی افزود: براساس آمار و با توجه به شرایط اقلیمی، کشور ما با داشتن ۲۸۰ روز آفتابی می تواند جایگاه بسیار مهمی برای انرژی های خورشیدی باشد در حالی که چندان از این پتانسیل استفاده نشده است.

شهردار اصفهان ادامه داد: بدیهی است که وقتی سوخت های فسیلی ارزان قیمت در دسترس باشد چندان به  آلودگی هوا و تخریب محیط زیست توجهی نمی شود و نگاه مهربانانه ای به انرژی های سبز وجود ندارد.

نوروزی با اشاره به اینکه در قوانین برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه، توجه ویژه ای به انرژی های تجدید پذیر شده است، تصریح کرد: به رغم وجود زیرساختهای طبیعی و قانونی از نظر تولید و توسعه انرژی خورشیدی شرایط مناسبی در کشور نداریم .

 

وی با بیان اینکه اصفهان به عنوان شهر خورشیدی معروف است، افزود: در مدیریت شهری کنونی اصفهان توجه ویژه ای به انرژی خورشیدی شده است، اما با وجود همه تلاش ها تنها ۳۰۰ کیلو وات انرژی خورشیدی تولید می شود که ۱۰۹ کیلووات در سالن اجلاس و بقیه در نقاط مختلف از جمله مناطق هشت، شش و  ۱۳ است.

 

شهردار اصفهان ادامه داد: بر اساس قرارداد جدید و با مشارکت بخش خصوصی و شرکتهای دانش بنیان ۵۰۰ کیلو وات برق خورشیدی تولید می شود.

نوروزی تصریح کرد: به طور یقین و با توجه به انرژی که شهرداری مصرف می کند، می توان تحولی ایجاد کرد، اما این مهم نیازمند همکاری مردم است.

وی با بیان اینکه باید اهمیت این موضوع را دریافت که اگر در مسیر انرژی های سبز گام برداریم توسعه پایدار معنا پیدا خواهد کرد، افزود: اگر می خواهیم آلودگی های زیست محیطی را  کاهش دهیم باید با هم همکاری کنیم، سازمان ها باید مصوبات شورای شهر را اجرا کنند. 

 

نوروزی خاطرنشان کرد: شهرداری اصفهان اراده کرده تا در این مسیر حرکت کند و به طور یقین نمایندگان مجلس و استانداری اصفهان نیز به این مهم  توجه دارند و باید در عمل نیز تبلور پیدا کند.

وی ادامه داد: شهرداری باید با فراهم سازی زمینه ها فرهنگسازی کند تا مردم بدانند در ازای از دست دادن نعمتی مانند انرژی خورشید چه هزینه سنگینی را به محیط زیست وارد می کنیم. 

شهردار اصفهان گفت: یقین دارم فرهنگسازی در این عرصه شهر اصفهان را در شعار شهر خورشیدی به واقعیت نزدیک می کند.

 

 

افزودن ديدگاه