• ی., 12/19/2021 - 11:50
  • كد: 1568
نورصالحی:دعوت و پشتیبانی مدیریت شهری اصفهان از بخش خصوصی برای تملک و بهره برداری فضاهای تاریخی

 

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: مدیریت شهری در حال حاضر آماده است تا با کارشناسان میراث فرهنگی برای تملک فضاهای تاریخی همچون عصارخانه جماله همکاری کند.

 

محمد نورصالحی در جلسه کارگروه بافت تاریخی کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان در محل عصارخانه جماله اظهار کرد: دوره ششم مدیریت شهری نگاه ویژه‌ای به بافت تاریخی شهر اصفهان دارد و این بافت را یک ظرفیت می‌داند؛ بدین سبب به‌طور جدی در صدد احیای آن به خصوص در مناطق مرکزی شهر خواهد بود.

 

وی افزود: در خصوص بناهای تاریخی که قابلیت باز تعریف دارند باید تفاهم نامه‌ای تنظیم و حقوق دولت در آن در نظر گرفته شود.

 

نورصالحی ادامه داد: مدیریت شهری اصفهان در حال حاضر آماده است تا با کارشناسان میراث فرهنگی برای تملک فضاهای تاریخی همچون عصارخانه جماله همکاری کند؛ در این مسیر از بخش خصوصی نیز دعوت و پشتیبانی خواهیم کرد.

 

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه هدف احیای بافت تاریخی جلوگیری از تخریب بناهای تاریخی است، اضافه کرد: لازم است سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری اصفهان با همکاری میراث فرهنگی و با در نظر گرفتن منافع این دو دستگاه اجرایی و شهروندان اصفهان اقدامات خود برای احیا را تدوین و سپس اجرای آن را آغاز کند.

 

نورصالحی اضافه کرد: احیای بافت تاریخی در دل محلات اصفهان باعث می‌شود گردشگر تا دل کوچه‌های این شهر وارد شود چراکه در دل این محلات آثار تاریخی واجد ارزشی بسیاری وجود دارد.

 

افزودن ديدگاه