• شنبه 18 دی 1400 13:01
  • كد: 1596
مظفر:  آورده خوب پروژه‌های مشارکتی برای سازمان عمران شهرداری اصفهان

 

ایرج مظفر، معاون عمران شهری شهردار اصفهان اظهار کرد: سازمان عمران یکی از سازمان‌های مؤثر و بازوی عمرانی شهرداری اصفهان محسوب می‌شود.

 

وی با بیان اینکه پروژه‌های تولیدی و اجرایی سازمان به لحاظ کیفیت و زمان قابل رقابت با بخش خصوصی و عمومی در کشور است، افزود: سازمان عمران به عنوان مجری پروژه شهید سلیمانی جایزه کیفی از انجمن بتن ایران دریافت کرده است.

 

معاون عمرانی شهردار اصفهان با بیان اینکه سازمان عمران بیشتر مصالح مورد استفاده خود در پروژه‌های عمرانی را باید خریداری کند، گفت: سال‌های قبل این خریدها غیر نقدی بود اما اخیراً برای خرید اقلام مورد نظر باید پرداخت نقدی داشته باشند که سازمان به دلیل اینکه مطالباتش از مناطق را به کندی دریافت می‌کند، نمی‌تواند خرید نقدی داشته باشد.

 

مظفر با اشاره به اجرای پروژه‌های مشارکتی در سازمان عمران به پیشنهاد هیأت مدیره گفت: در گذشته پروژه‌های مشارکتی در سازمان عمران انجام نمی‌شد که اکنون این پروژه‌ها می‌تواند آورده خوبی برای سازمان به همراه داشته باشد.

 

وی با اشاره به اینکه چارت سازمان عمران را نباید به سمت و سویی ببریم که این سازمان تبدیل به شهرداری دوم شود یادآور شد: سازمان عمران باید ساختار سبک و راحت داشته باشد و متناسب با پروژه‌ها نیروی فنی و متخصص بگیرد.

 

افزودن ديدگاه