• ش., 10/03/2020 - 14:01
  • كد: 1165

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از تشکیل کارگروه مشترک وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی برای تهیه بسته مالی تولید مسکن خبر داد و گفت: این بسته در یک ماه تهیه و به شورای عالی مسکن ارایه می‌شود.

 

به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده درباره جزئیات مصوبات شورای عالی مسکن که هفت مهر تشکیل و مصوب شد، گفت: در نشست شورای عالی مسکن، پیشبرد پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن مورد تاکید قرار گرفت.

 

وی ادامه داد: در آخرین نشست شورای عالی مسکن مقرر شد تا شهرداری‌های کشور جهت تسریع در پروژه‌های طرح اقدام ملی مسن همراهی کنند و ابتدا پیش پروانه صادر کرده و متعاقب آن پروانه اصلی ساختمان صادر شود تا در این فاصله کارهای قانونی مسکن ملی انجام شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: مقرر شد تا کارگروه مشترکی بین وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی تشکیل شود و ظرف یک ماه بسته مالی برای طرح‌های تولید مسکن تهیه و به شورای عالی مسکن ارائه شود.

 

به گفته محمودزاده، دیگر موضوعات مصوب شده در شورای عالی مسکن شامل موضوع تأمین مصالح اصلی ساختمان توسط وزارت صمت، و نحوه واگذاری اراضی وزارت راه و شهرسازی به طرح اقدام ملی مسکن در مناطقی بوده که وزارت راه و شهرسازی زمین در اختیار دارد.

افزودن ديدگاه