• پنجشنبه 19 مهر 1397 17:00
  • كد: 489

تراموا وسیله ی حمل و نقل عمومی است که با استفاده از انرژی الکتریکی بر روی یک مسیر دو ریلی حرکت می کند و در سال های اخیر  نیز انواع دارای چرخ های لاستیکی آنها نیز ایجاد شده است. این سامانه دارای مسیر و ایستگاه های مشخص بوده و هر قطار آن معمولا دارای 1 تا 3 واگن می باشد. این سامانه به دلیل برخی از ویژگی ها مانند سهولت دسترسی، ایمنی و راحتی از مطلوبیت خاصی بین برنامه ریزان شهری برخوردار بوده است. اصفهان به عنوان شهری با روند تغییرات جمعیتی در دهه گذشته و گسترده شدن بافت شهری در حاشیه مناطق مرکزی و همچنین نوع نظام های حمل و نقل پیش بینی شده در قالب مترو و خطوط BRT ایجاب می‌کند تا از سایر سامانه های حمل و نقل عمومی بهره‌مند شود.

نوع كاربري: 
خدمات حمل و نقل عمومی
منطقه: 
فرامنطقه اي
شرح پروژه: 

با بررسی الگوی تولید و جذب سفر در سطح شهر اصفهان سه محور خیابان امام خمینی، خیابان فروغی، و میدان جمهوری به میدان آزادی از مسیر کاشانی، حکیم نظامی، دانشگاه برای ایجاد یک سیستم تراموا مناسب تشخیص داده شد.