• ش., 11/03/2018 - 15:02
  • كد: 601

مرتضی طهرانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: استفاده از اوراق مشارکت یکی از منابع مهم افزایش درآمد برای شهرداری‌ها به شمار می‌رود، از این رو شهرداری اصفهان از این امکان دولتی استفاده کرده و امسال ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای توسعه مترو از بانک مرکزی دریافت کرد و به فروش رساند.

وی افزود: مزیت اوراق مشارکت این است که ۵۰ درصد اصل و سود آن را دولت پرداخت می‌کند، بنابراین وقتی ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق دریافت می‌شود و به میزان ۲۵۰ میلیارد تومان آن به بانک پس داده می‌شود، اوراق مشارکت برای شهرداری یک ذخیره به وجود می‌آورد.

معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان با بیان اینکه استفاده از اوراق مشارکت برای سال ۹۸ نیز در دستور کار قرار گرفته است، گفت: در این راستا درخواست خرید ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت را به بانک مرکزی ارائه کرده‌ایم.

طهرانی تصریح کرد: شهرداری اصفهان در صدد است برای برخی از پروژه‌ها از اعتبارات صندوق توسعه ملی استفاده کند و در این ارتباط مذاکراتی انجام دهد که امیدواریم پیگیری‌ها به نتیجه برسد.

وی با بیان اینکه شهرداری اصفهان در صدد است برای برخی از پروژه‌ها از سرمایه بخش خصوصی استفاده کند، گفت: این هدف مهم از طریق سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شهرداری اصفهان در حال انجام است.

معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان با اشاره به راهکارهای اداره ارزان شهر، اظهار کرد: در بخش‌هایی از شهرداری نیز به صورت غیررسمی و خلاف، اضافه‌کاری، شب‌کاری و جمعه‌کاری پرداخت می‌شد که تمام آنها را تا حد امکان کاهش دادیم؛ همچنین با توجه به اینکه شهرداری با انباشت نیرو مواجه است و این موضوع بخش عمده‌ای از هزینه‌های نگهداری گران شهر است، از این رو به بخش‌هایی که انباشت نیرو داشتند و به تناسب آن کاری برای انجام نداشتند، تکلیف کردیم که باید تعدیل نیرو انجام دهند، شرکت‌های خدماتی نیز مکلف شدند ۲۰ درصد کاهش هزینه نسبت به سال ۹۶ داشته باشند و در عین حال میزان و استاندارد خدمات آنها کاهش پیدا نکند.

طهرانی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم به درآمد پایدار دست پیدا کنیم، باید درآمدهایی مثل عوارض پارکینگ، خودرو، نوسازی داشته باشیم و هزینه‌های جمع‌آوری زباله و ... را منطقی کنیم تا بتوانیم پاسخگوی هزینه‌های نگهداری شهر باشیم.

افزودن ديدگاه