• پ., 10/10/2019 - 11:54
  • كد: 884

رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه حدود ۱۱.۵ درصد از مساحت شهر اصفهان در محدوده مصوب بافت فرسوده قرار گرفته است، گفت: ۲۲ درصد جمعیت مردم اصفهان در این بافت‌ها سکونت دارند.

 

شیرین طغیانی  در خصوص ضرورت ایجاد شهرداری بافت تاریخی در شهر، اظهارکرد: حدود ۲۰ هزار هکتار مساحت کل شهر اصفهان است که با در نظرگرفتن محدوده مصوب دو هزار و ۳۰۰ هکتاری بافت فرسوده شهر اصفهان، حدود ۱۱.۵ درصد از مساحت شهر اصفهان در محدوده مصوب بافت فرسوده قرار گرفته است.

 

وی با اشاره به جمعیت ساکن در بافت فرسوده شهر اصفهان، افزود:  حدود ۴۳۰ هزار نفر از جمعیت شهر اصفهان در محدوده مصوب بافت فرسوده این شهر زندگی می کنند که اگر جمعیت اصفهان را دو میلیون نفر در نظر بگیریم، ۲۲ درصد جمعیت مردم اصفهان در این بافت ها سکونت دارند.

 

رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: تراکم جمعیت در بافت های فرسوده بسیار بیشتر از سایر بافت های شهری است که این موضوع به عنوان یکی از چالش های بافت فرسوده مطرح است.

 

وی تصریح کرد: مصوب کردن محدوده بافت های فرسوده مراحل خاصی دارد و باید دارای ویژگی هایی باشد.

 

طغیانی با بیان اینکه بافت فرسوده دارای سه شاخصه اصلی شامل ریزدانگی بر مبنای پلاک‌های کمتر از ۲۰۰ مترمربع، نفوذ ناپذیری(دسترسی‌ها) و ناپایداری است، گفت: نوع نگاه و تعیین شاخص‌ها به شدت کالبدی است و به موضوعات فرهنگی و سایر مولفه ها که می تواند به زندگی مردم در شهر کمک کند توجهی نشده است، اما امروز سند بالادستی برای تعیین فرسودگی این سه ضابطه را مد نظر قرار داده است.

 

وی تاکید کرد: موضوع بافت فرسوده در شهری مثل اصفهان بسیار حائز اهمیت است و اگر به آن توجه نشود، فرایند توسعه این بافت ها نسبت به بازآفرینی آنها رشد بیشتری می گیرد.

 

رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان  بیشترین و مناطق پنج و شش کمترین بافت فرسوده شهر را در خود جای داده است.

 

وی با بیان اینکه در تقسیم بندی بافت های فرسوده چهار بخش بافت های تاریخی، بافت‌های میانی فرسوده، بافت‌های فرسوده با پیشینه روستایی و اسکان های غیررسمی وجود دارد، گفت: در کل شهر ۲۳۰ پهنه فرسوده وجود دارد که ۴۴ مورد آن بافت بارزش تاریخی با حدود ۵۰۰ هکتار است و ۲۵ درصد از کل بافت فرسوده شهر را به خود اختصاص می دهد.

 

طغیانی با اشاره به تعیین تکلیف بافت های تاریخی شهر، گفت: بافت های تاریخی دو متولی دارد که متولی مباحث مدیریت شهری آن شهرداری است اما مباحث میراثی آن را سازمان میراث فرهنگی دنبال می کند.

 

وی اظهارکرد: شهرداری اصفهان برنامه ها و تمهیداتی را برای بافت های تاریخی در نظرگرفته است؛ علاوه بر این برای استفاده از این ظرفیت‌ها مشوق هایی در این باره وجود دارد که از جمله آنها معافیت های ۱۰۰ درصدی از پرداخت عوارض و تراکم برای مرمت است.

 

رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: گاهی شهروندان بناهای واجد ارزش را با ارزش نمی دانند که این به فضای فرهنگی جامعه باز می گردد، البته باید استفاده از این بناها را تبدیل به یک رویکرد در فضای شهری کنیم تا به مردم در مباحث اقتصادی کمک کند، نوع نگاه مردم به این بناها «فرسوده» نخواهد بود.

 

وی تصریح کرد: تجربه‌های دنیا نشان داده دخل و تصرف در داخل بافت‌های فرسوده کارساز نبوده و حتی گاهی به ضرر بافت بوده است، امروز اگر پروژه های محرک توسعه که مبنای آن بازآفرینی است مطرح می‌شود، هدف استفاده از همین ظرفیت‌ها است تا زمینه توسعه درونی یک بافت به واسطه مشارکت مردم انجام شود.

افزودن ديدگاه