• پ., 01/31/2019 - 15:03
  • كد: 673

رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: سرمایه‌گذاری بدون توجه به هویت شهری نه تنها سودی برای شهر نداشته بلکه در نهایت موجب آسیب خواهد شد، باید سازوکار ویژه‌ای در نظر گرفت تا سرمایه‌گذاران به پیروی از ضوابط ترغیب شده و از سازوکارهای زمان بر شهرداری نیز به دور باشند.

شیرین طغیانی در نشست هم‌اندیشی سرمایه‌گذاران توسعه شهرسازی و فعالان اقتصادی به میزبانی شهرداری منطقه ۱۰ اظهار کرد: سرمایه‌گذاران به عنوان مهم‌ترین عامل توسعه در مدیریت شهری به حساب می‌آیند  و ضروری است که در این زمینه مشارکت با مدیریت شهری توسعه یابد.

وی تصریح کرد: اصلاح سازوکارهای فرهنگی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیم‌گیری برای انتخاب نوع سرمایه‌گذاری حائز اهمیت است و در صورت توجه به این امر، نتایج بهتری حاصل می‌شود.

رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان اضافه کرد: در جلسه علنی این هفته شورای اسلامی شهر اصفهان، سهم قابل توجهی از بودجه به سرمایه‌گذاری اختصاص یافت و حوزه مشارکت‌های مردمی شهرداری در این زمینه برای درآمدزایی فعالیت خواهد داشت.

وی تاکید کرد: سرمایه‌گذار با رویکرد جدید در بخش گردشگری شهر اصفهان می‌تواند در دو حوزه کالبدی، فرایند ساختمان‌سازی یا فرآیند تسهیل امورگردشگری فعال باشد؛  بنابراین توجه به مسائل فرا کالبدی موجب درآمدزایی شده و عوارض ترافیکی، آلودگی را نیز کاهش می‌دهد.

طغیانی ادامه داد: البته توجه به سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری به دلیل پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های ساختارمند آن نه تنها در شهر اصفهان بلکه در کل کشورنیز مورد توجه بوده و مدیریت شهری می‌تواند از این ظرفیت در زمینه تصمیم‌سازی‌های خاص دراین حوزه استفاده کند.

 

وی تاکید کرد: در عمر یک سال و نیمه شورای پنجم، رویکرد کنار گذاشتن روش‌های رایج و سنتی در دستور کار بوده و سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها نیز جز مباحث همواره مورد توجه بوده است.

رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای شهر اصفهان جلسات متعددی با سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت مردمی و معاونت شهرسازی و معماری در راستای تسهیل امور و اصلاح فرآیندها داشته است، البته رویکرد مدیران نیز برای پیاده‌سازی سیاست‌ها در زمینه مشارکت و سرمایه‌گذاری حائز اهمیت است.

وی با ابراز تاسف در خصوص نواقص سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بازآفرینی شهری گفت: نتایج برای مشارکت کننده و سرمایه‌گذار و برای  برداشت کننده شامل مدیریت شهری و مردم چندان موفقیت‌آمیز نبوده است و در این زمینه می‌توان از تجربیات سایر کشورها نیز استفاده کرد.

طغیانی تصریح کرد: برای تایید پروژه‌های شهری، شورای سیاست‌گذاری و شورای تصمیم‌گیری وجود دارد؛ طرح شهری باید از نظر ساختار مهندسی درکمیته‌های تخصصی مورد بازبینی قرار گیرد و باتوجه به سیاستگذاری‌های از پیش تعیین شده در شورای تصمیم‌گیری و با حضور متخصصان، از لحاظ ویژگی، نما و تاثیر بر روی نما و منظر شهری مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: سرمایه‌گذاری بدون توجه به هویت شهری نه تنها سودی برای شهر نداشته بلکه در نهایت موجب آسیب به شهرنیزخواهد شد، بنابراین باید سازوکار ویژه‌ای در نظر گرفت تا سرمایه‌گذاران به پیروی از ضوابط ترغیب شده و از فرآیندها و سازوکارهای زمان بر شهرداری نیز به دور باشند.

افزودن ديدگاه