• دوشنبه 15 شهریور 1400 12:48
  • كد: 1434
شهرهای مشارکتی، اقتصاد مشارکتی

 

مالمو، سومین شهر بزرگ سوئد میزبان یکی از چهار بستر آزمایشی این کشور است که الگوی جدید زندگی شهری را به چالش می‌کشد.اخیراً جنبشی تحت عنوان "شهرهای مشارکتی" در سوئد شکل گرفته است که در آن بر اساس یک نوآوری چند ذینفعی، دلیل مصرف بی رویه منابع در جوامع معاصر مورد بررسی قرار می‌گیرد. مالمو نیز که یکی از چهار مرکز اصلی کشور در لیست "شهرهای مشارکتی" است اخیراً از یک مدل کامپیوتری سه بعدی برای نمایش منطقه هوشمند اقلیمی خود یعنی پارک Sege رونمایی کرده است. به زودی ساکنان شهر می‌توانند زندگی در مالمو را تا سال ۲۰۲۵، یعنی قبل از تکمیل پروژه جدید تصور کنند.

 

مدیران مالمو هدف اصلی شهرهای مشارکتی را انجام تحقیقات گروهی و اشتراک یافته‌های خود در زمینه زندگی شهری معرفی کرده‌اند. اگرچه ممکن است بسیاری از مردم سوئد این جنبش را غیر مهم و ناکارآمد فرض کنند با این حال مقامات سوئدی برای ترویج آن در سراسر شهرهای کشور عزم خود را جزم کرده‌اند.

 

در بحث اقتصادی مشارکتی، مردم خدمات و وسایل خود را با سایرین به اشتراک می‌گذارند که در نتیجه این امر، افرادی با بیشترین محرومیت نیز می‌توانند بسیاری از نیازهای خود را برطرف کنند. مدیران مالمو ادعا کرده‌اند که این اقدام در کنار تمام مزایای خود می‌تواند به کاهش اثرات جزایر گرمایی هم کمک زیادی کند که البته چگونگی دستیابی به این نتیجه برای بسیاری از شهروندان به صورت یک معما باقی مانده است.

 

مقامات مالمو اینگونه به استدلال علت این امر پرداخته‌اند که اشتراک خدمات و تجهیزات می‌تواند از تولید بیشتر آن‌ها جلوگیری کرده که این امر به سهم خود در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از تولید و در نتیجه به حداقل رساندن اثرات جزایر گرمایی نقش مهمی ایفا می‌کند علاوه بر این اشتراک دارایی‌ها باعث ایجاد برابری میان مردم می‌شود چرا که دسترسی تمام آن‌ها را به امکانات مشترک فراهم می‌آورد. در پروژه احداث پارک Sege قرار است تمام داوطلبان با همکاری یکدیگر یک سیستم محلی از نوآوری‌های مربوط به خانه‌سازی، خدمات و زیرساخت‌ها به وجود آورند که در آن، پایداری شهری در اولویت تمام برنامه‌ها قرار می‌گیرد./ سرویس ترجمه ایمنا

 

افزودن ديدگاه