• ش., 12/11/2021 - 13:12
  • كد: 1550
شهردار اصفهان: سطح عالی مشارکت پذیری مردم را دنبال می‌کنیم

 

علی قاسم‌زاده با بیان اینکه همگرایی یکی از کلیدواژه‌های محوری است که آن را در مناطق تکرار می‌کنم، زیرا برای ما اهمیت بسیاری دارد، اظهار کرد: این همگرایی ابتدا باید در بین مدیران منطقه، سپس بین مردم و در ادامه بین منطقه و سایر دستگاه‌ها اتفاق بیفتد.

 

وی مشارکت را موضوعی بسیار مهم در این دوره شهرداری ذکر کرد و افزود: باید بیشتر دنبال مشارکت‌جویی باشیم تا مشارکت‌پذیری نباید منتظر باشیم تا فردی به سراغ ما بیاید بلکه باید خودمان با شناسایی ظرفیت‌ها و سرمایه‌گذاران در راستای توسعه منطقه گام برداریم.

 

شهردار اصفهان پایین‌ترین سطح مشارکت را همراه کردن مردم بدون آشنایی با اهداف ذکر کرد و گفت: این نوع مشارکت یک نوع فریب است، زیرا این کار نوعی سوءاستفاده از مردم محسوب می‌شود؛ نوع دیگر مشارکت همراه کردن مردم با آگاهی است؛ سطح دیگری از مشارکت‌پذیری مشورت گرفتن از مردم و سطح بالاتر این مشارکت تصمیم‌سازی با مردم از نقطه صفر است.

 

قاسم‌زاده سطح بعدی مشارکت را مشارکت دادن مردم در تصمیم‌گیری ذکر کرد و افزود: گاهی مردم را در تصمیم‌سازی مشارکت می‌دهیم که این نوع مشارکت بسیار خوب است، اما سطح بالاتری نیز وجود دارد که همان مشارکت مردم در اجرای پروژه‌ها است.

 

وی تصریح کرد: یک سطح دیگر مشارکت نیز وجود دارد که همان سپردن کار به مردم و نظارت شهرداری است، در این نوع مشارکت مردم مجری می‌شوند و شهرداری به کمک و مشارکت مردم می‌رود.

 

شهردار اصفهان با اشاره به سطح بالاتری از مشارکت، گفت: در سطح عالی مشارکت، مردم مدیر پروژه بوده و شهرداری از عوامل در اختیار مردم می‌شود، در این راستا لازم است شهرداری به سمت سطح عالی‌تر آن حرکت کند.

 

افزودن ديدگاه