• دوشنبه 24 آبان 1400 08:31
  • كد: 1522
شهردار اصفهان: بازتعریف قراردادهای شهرداری به نفع بخش خصوصی لازم است

 

شهردار اصفهان در ادامه جلسات و بازدیدهای هفتگی خود از مناطق شهرداری این شنبه در منطقه ۴ شهرداری حضور پیدا کرد تا از نزدیک با مسائل، دغدغه‌ها و مشکلات این منطقه آشنایی پیدا کند.

 

علی قاسم‌زاده در این جلسه با بیان اینکه قرار بر این است به سمت اداره شهر به صورت متمرکز بر مبنای الگوی شهر همگرا حرکت کنیم، اظهار کرد: یکی از انتقاداتی که همواره به شهرداری می‌شده این است که در هر منطقه یک نوع سبک مدیریت به اقتضای شخص مدیر حاکم بوده و هر منطقه با سایر مناطق نوع مدیریت متفاوتی داشته است.

 

وی تصریح کرد: در این دوره مدیریت شهری قرار است به یک اشتراک رویه برسیم، اما این اشتراک رویه قرار نیست خلاقیت‌ها را در مناطق از بین ببرد. لازم است یک نوع ادبیات که همان الگوی شهر همگرا است در مناطق حاکم شود.

 

شهردار اصفهان با بیان اینکه الگوی شهر همگرا جز جدیدترین تجارب مدیریت شهری محسوب می‌شود که در اصفهان به راحتی قابل پیاده سازی است، ادامه داد: کلیدواژه شهر همگرا، همگرایی است و اولین نقطه آن نیز مناطق شهرداری هستند. این همگرایی از فیزیکی و سطحی آغاز شده و می‌تواند تا سطح همدلی پیش رود.

 

وی اضافه کرد: پس از شکل گیری همگرایی در مناطق، لازم است همگرایی بین معاونت‌ها و سازمان‌ها و در نهایت شهرداری اصفهان در مرکز نیز شکل بگیرد.

 

قاسم زاده با بیان اینکه پس از همگرایی در مجموعه مدیریت شهری همگرایی باید با مردم شکل بگیرد، افزود: الگوی همگرایی مردم را به نخبگان منطقه، سرمایه گذاران و عموم مردم تقسیم بندی کرده است؛ هم اکنون بارقه‌هایی از این موضوع را در منطقه چهار مشاهده کردم که برخی مشکلات محلی با کمک مردم حل شده است.

 

وی تاکید کرد: پیش نیاز این تحول در شهرداری به یک نگاه و جهان بینی جدید، اعتماد، احترام، قدرت برقراری ارتباط و فهمیدن مردم نیاز دارد، لازم است بخش خصوصی و شهرداری به یکدیگر اعتماد داشته باشند و حتی در نوع قراردادها با بخش خصوصی بازتعریف صورت بگیرد.

 

شهردار اصفهان با بیان اینکه شهرداری نباید با بخش خصوصی قراردادهای یک‌سویه تعریف کند تا سرمایه گذار احساس ناامنی کند، گفت: به طور معمول در قرارداد با بخش خصوصی باید سمت بخش خصوصی را گرفت تا سرمایه گذار منافع خود را در این قرارداد دیده و به سمت سرمایه گذاری در شهر برای عمران و آبادانی حرکت کند.

 

وی خاطرنشان کرد: ناگزیر به حرکت به سمت تحول اداری هستیم و این تحول صرفاً تغییر چارت و ساختار نیست، مقدم بر این تغییر، تغییر و اصلاح نگاه‌ها به سمت شهرداری، مردم و بخش خصوصی و نخبگان است.

 

 

افزودن ديدگاه