• چ., 05/11/2022 - 11:05
  • كد: 1700
شاخص‌های برنامه اصفهان ۱۴۰۵ به صورت کمی تعریف شود

 

معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان گفت: باید شاخص‌های موجود ۱۴۰۴ به صورت کمی تعریف و بر روی آن کار کنیم.محسن رنجبر در خصوص بررسی شاخص‌ها و چشم‌اندازهای مدیریت شهری، اظهار کرد: باید شاخص‌های موجود ۱۴۰۴ به صورت کمی تعریف و بر روی آن کار کنیم.

 

وی ادامه داد: یک سری شاخص‌ها و چشم‌اندازها از برنامه ۱۴۰۴ که قبلاً احصا شده که نزدیک به هشت آیتم است و می‌توانیم آنها را به عنوان شاخص کمی در نظر بگیریم.

 

معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان با اشاره به اینکه اصفهان ۱۴۰۵ برنامه شورا و شهرداری این دوره محسوب می‌شود، افزود: در این راستا باید وضع موجود را نیز بررسی کنیم و به استناد این شاخص‌ها برنامه بازنگری شود و زیرا بدون داشتن شاخص هر گونه بازنگری به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. ناگزیریم در این دوره به استناد برنامه ۱۴۰۴ یا ۱۴۱۰ شاخص‌هایی تعریف و تعیین کنیم و قبل از شروع بازنگری وضع موجود را نیز بسنجیم تا ببینیم در سال آینده چه می‌خواهیم بکنیم.

 

وی تاکید کرد: اگر شاخص داشته باشیم و وضع موجود را نیز اندازه‌گیری کنیم می‌توانیم به هدف‌گذاری تا ۱۴۰۴ که پایان دوره مدیریت شهر است دست یابیم و بر اساس آن سهم هر سال نیز معلوم می‌شود، همچنین در بازنگری برنامه می‌توان بودجه سالیانه را نوشت که اگر این کار نشود بازنگری برنامه ویترینی می‌شود.

 

معاون شهردار اصفهان با بیان اینکه چشم انداز برنامه ۱۴۱۰ و ۱۴۲۰ را باید هر چه سریع‌تر داشته باشیم گفت: بر اساس آن شاخص‌هایی برای اصفهان آینده به دست می‌آوریم چرا که اگر وضعیت شاخص‌ها را امروز اندازه گیری می‌کردیم می‌فهمیدیم آنالیز شکاف به ما چه می‌گوید.

 

افزودن ديدگاه