• دوشنبه 24 آبان 1400 11:20
  • كد: 1523
سرمایه گذار ریسک گریز، سرمایه گذار ریسک پذیر

 

یکی از فاکتورهای مهم در مبحث سرمایه گذاری، ریسک است. سرمایه گذاران در حالت کلی به دو دسته ریسک گریز و ریسک پذیرتقسیم می شوند. ا گر سرمایه گذاری نتواند یا تمایلی به پذیرش ریسک نداشته باشد، اوراق قرضه دولتی یا سپرده گذاری در بانک ایران می تواند بهترین گزینه برای سرمایه گذاری باشد. اما در سوی دیگر افرادی هستند که در قبال پذیرش مقداری بیشتری از ریسک، به دنبال کسب سود بیشتر هستند. در واقع این افراد در مقابل پذیرش ریسک، به دنبال پاداشی هستند که در قالب سود بیشتر از نرخ بهره بدون ریسک، به سرمایه گذار تعلق می گیرد.

 

برای برآورد بازدهی که می تواند با پذیرش ریسک بیشتر به دست آورد، راه های متنوعی وجود دارد که یکی از معروفترین روش ها مدل CAPM است. CAPM  مخفف Capital Asset Pricing Model به معنای مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای است.

این مدل توسط عده ای از اقتصاددانان به نام های جک ترینر، ویلیام شارپ، جان لینتر، ژان موسین و هری مارکویتز معرفی شد و به تدریج تکامل یافت. بعدها فیشر بلک نسخه جدیدی از CAPM را توسعه داد که CAPM Black یا beta-Zero CAPM نام گرفت.

 

مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ا گرچه در سال های گذشته مورد انتقاداتی قرار گرفته و توسط محققان مختلف، توسعه داده شده است، اما همچنان کاربرد دارد.در حالت کلی این مدل بیان می کند که سود مورد انتظار سهام یا پرتفوی، برابر با نرخ بهره بدون ریسک به اضافه پاداش ریسک پذیری است.

 

هدف مدل CAPM این است که دارایی ها را بر اساس ریسک شان قیمت گذاری کند. با استفاده از CAPM بررسی می کنیم که آیا سودی که در نهایت دریافت می کنیم با توجه به خطری که پذیرفته ایم و با در نظر گرفتن فاکتور زمان، ارزش سرمایه گذاری را دارد یا خیر.

 

شا کله مدل CAPM

CAPM یک پارادایم اصلی در حوزه مالی است که براساس مدل تحلیلی پورتفوی دو پارامتری مارکویتز، بنا نهاده شده است. از مفروضات ضروری این مدل انتظارات همگن، بازار رقابتی کامل و وجود نرخ وام گیری و وام دهی است. نتیجه این نظریه این است که هر سرمایه گذار پورتفوی بهینه خود را از ترکیب دو پرتفوی انتخاب خواهد کرد یکی دارایی بدون ریسک و دیگری پرتفوی بازار.

 

 فرمول مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای

برای محاسبه مواردی که گفته شد، دانشمندان اقتصاد فرمولی را ارائه کرده اند که به شکل زیر است:

Ra= Rrf + Ba (Rm _ Rrf )

Ra بازده مورد انتظار سرمایه گذاری دارایی a

Rrf نرخ بازدهی بدون ریسک

Ba ضریب بتا یا معیار ریسک سیستماتیک دارایی

Rm بازده مورد انتظار بازار

 

مفروضات مدل CAPM

سرمایه گذاران ریسک گریز هستند و در پی حدا کثر کردن مطلوبیت عقلایی رفتار می کنند

  1. هزینه معاملات و مالیات وجود ندارد
  2. دوره سرمایه گذاری همه سرمایه گذاران شبیه به هم و تک دوره ای است
  3. سرمایه گذاران دیدگاه ها و انتظارات همگن دارند
  4. گزینه های سرمایه گذاری بی نهایت بخش پذیرند
  5. سرمایه گذاران قیمت پذیر هستند

 

بازار از نظر عملیاتی و اطلاعاتی کارا است

ممکن است مفروضات غیرواقعی به نظر برسد اما سست شدن اکثر این مفروضات تأثیر کمی بر مدل و نتایج خواهد داشت. CAPM با همه محدودیت ها و ضعف هایش، برای مقایسه و همچنین تخمین اولیه بازده کاربرد دارد.در سال های اخیر تعدیلات زیادی روی این مدل صورت گرفته است و با توجه به فا کتورهای تاثیرگذار، مولفه های جدیدی به این مدل اضافه شده است. برای مثال تغییرات نامطلوب در ریسک، ریسک نقدینگی، ریسک اقتصادی و اهرم های مالی، مفاهیم مصرف و ثروت، تمایز تغییرات غیرمنتظره از شرایط عادی بر این مدل تاثیرگذار بوده است.

 

 

برچسب ها: 

افزودن ديدگاه