• پنجشنبه 19 مهر 1397 15:27
  • كد: 486

مسیر خط ۳ قطارشهری اصفهان مصوب جلسه شورایعالي هماهنگي ترافيک شهرهاي کشور مي باشد. طول اين مسير حدود ۸/۸ کيلومتر از ميدان آزادي شروع و با عبور از خيابانهاي دانشگاه، ارتش، بلوار كشاورز، كندرو اتوبان ذوب آهن به بلوار شفق وارد شده و تا سه راهي عباسپور ادامه مي يابد.  لازم به ذکر است با توجه به جانمایی ترمینال جنوب غرب در محل جديد در مجاورت کوه دنبه ممکن است انتهاي مسير از اين ترمينال نيز عبور نمايد، اين مسير داراي شش يا هفت ايستگاه مي باشد. مطالعات مرحله اول، مفهومی، شهرسازی، ژئوتکنیک، لرزه‌خیزی و نقشه برداری این خط در سال ۹۳ توسط مهندسین مشاور آغاز شده است.

نوع كاربري: 
خدمات حمل و نقل عمومی
منطقه: 
فرامنطقه اي