• پنجشنبه 19 مهر 1397 17:15
  • كد: 490

کلان شهر اصفهان در مسیر توسعه شتابان شهرنشینی و در موقعیت جغرافیایی خاص در مرکز ایران و مرکز تقاطع شرقی – غربی و شمالی – جنوبی کشور و در مسیر کریدور ترانزیتی کشور قرار دارد. این موارد باعث می شود تا مدیریت شهری با روندی مبتنی بر آینده پژوهی به دنبال بررسی راهکارهایی برای رفع مسایل و مشکلات احتمالی در حوزه حمل و نقل شهری در آینده ای نه چندان دور باشد. اگرچه موضوع رینگ چهارم ترافیکی شهر اصفهان صرفا موضوعی محلی نبوده و در چهارچوب منطقه ای باید مورد بررسی قرار گیرد اما همه اینها از اهمیت آن نخواهد کاست. رینگ حفاظتی از شرق اصفهان از تقاطع غیر همسطح کارخانه قند آغاز، از شمال اصفهان به شهرهای اطراف اصفهان مانند خمینی شهر درچه و شهر ابریشم مي رسد. ضمن اینکه حساسیت ویژه ای برای ایجاد این پروژه در سال 97 بین مسئولین شهرداری وجود دارد ، بعد از قطار شهری در اولویت سرمایه گذاری قرار گرفته است.

بطور کلی اهداف ذیل از اجراي اين پروژه مورد نظر می­باشند:

الف-کاهش بار ترافيکي در ‏مبادي ورودي به شهر اصفهان

ب- توزیع ترافیک ورودی قبل از رسیدن به محدوده شهری

ج- حذف ترافیک بین شهری از داخل شهر و سهولت حرکت ترافیک عبوری از اصفهان

د-کاهش اثرات منفی ترافیک در منطقه (مانند آلودگی زیست محیطی، اتلاف وقت، تصادفات و ...)

ه-کاهش بار ترافيکی معابر شهری بخصوص رينگ سوم اصفهان که در شرایط تقریبا اشباع قرار گرفته است

و- جلوگیری از ورود وسائط نقلیه سنگین به محدوده های شهری

ز- جلوگیری از گسترش بی­رویه ساخت و سازها در این منطقه و ایجاد کمربند سبز محدوده شهری

ح- تأمين يک ترافيک ايمن، راحت، سريع و ارزان در کلانشهر اصفهان

همچنین، مسیر پیش بینی شده که در واقع مکمل کمربندی موجود در جنوب اصفهان می­باشد، میتواند از طرفی بعنوان کمربندی شهرهائی چون خمینی­ شهر، درچه و شهر ابریشم مورد استفاده قرار گرفته و مانع از ورود وسایل نقلیه سنگین به این مناطق گردد و از طرف دیگر، عبور و مرور بین مراکز عمده تولید و جذب سفر در منطقه و ارتباط شهرستان­ های مجاور را با سرعت و سهولت بیشتر ممکن سازد.

به منظور برآورد تاثیرات احداث این حلقه ترافیکی در محدوده کلانشهر اصفهان، شبکه معابر آن توسط نرم افزار ترافیکی EMME2 شبيه­ سازي گردید که بر اساس نتایج بدست آمده، احداث مسیر حلقه چهارم باعث کاهش حدود 7 درصدی زمان سفر و افزایش 5 درصدی سرعت حرکت در شبکه حمل و نقل کلانشهر اصفهان و کاهش چشمگیر بار ترافیک در مناطق حومه­ ای و مرکزی اصفهان و بخصوص مبادی ورودی شهر و حلقه سوم اصفهان می­گردد. همچنین با احداث این مسیر، مصرف سوخت کلیه وسایل نقلیه در ساعت اوج، حدود 2/4% و میزان تولید آلاینده­ ها حدود 1/6% کاهش خواهند یافت  که این ارقام در طول عمر طرح، شامل مقادیر بسیار زیاد آلاینده و سوخت می­باشند.

نوع كاربري: 
خدمات حمل و نقل
منطقه: 
فرامنطقه اي
شرح پروژه: 

طول مسیر پیش بینی شده حلقه چهارم حدود 2/78 کیلومتر می­باشد. مسیر انتخاب شده، از نقطه تقاطع بلوار امام رضا (ع) و مسیر کمربندی شرق اصفهان (در مجاورت کارخانه قند اصفهان) شروع شده و پس از حدود 5 کیلومتر انطباق بر جاده خاتون آباد، به سمت شمال غربی متمایل می­گردد. مسیر ضمن عبور از حاشیه خطوط لوله انتقال نفت شمال اصفهان و حوالی شهرک کارگاهی امیرکبیر، تا میدان استقلال ادامه یافته و پس از آن، با عبور از روی میدان استقلال و حاشیه جنوبي دانشگاه صنعتي اصفهان به سمت جنوب تغییر جهت داده و وارد امتداد خيابان سازمان آب و فاضلاب می­گردد. مسیر پروژه ضمن تقاطع با بلوارهای اشرفی اصفهانی، آتشگاه (بلوار الغدیر) و اتوبان اصفهان- ذوب آهن، با عبور از مجاورت کارخانه سیمان اصفهان و اراضی ارتش، در جنوب سپاهان شهر در محل پل راهداران به جاده اصفهان- شیراز متصل گشته و در ادامه با عبور از مجاورت و جنوب سیتی سنتر و اراضی راه آهن سپس بر روی کمربندی جنوب شرق اصفهان منطبق گردیده و تشکیل یک حلقه کامل ترافیکی را خواهد داد.  مسیر حلقه چهارم از محدوده شهرداری­های اصفهان، خوراسگان، دولت آباد، خورزوق، خمینی ­شهر، درچه و شهر ابریشم عبور می­ کند.