• د., 09/23/2019 - 09:09
  • كد: 860

سید احمد حسینی نیا، معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: دستورالعمل نصب آبگرمکن خورشیدی در ساختمان های گروه «ج» و «د» به مناطق ۱۵ گانه شهر اصفهان ابلاغ شده است.

 

وی اظهار کرد: براساس سیاست فرهنگی و تشویقی شورای شهر اصفهان در راستای استفاده از انرژی های پاک، مباحث مربوط به مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان، مرکز پژوهش های شورای شهر اصفهان و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان در دستور کار قرار گرفت.   

 

وی با اشاره به اینکه مصوبه استفاده از انرژی خورشیدی از مرداد ماه به همه مناطق ۱۵ گانه شهرداری اصفهان ابلاغ و پیوست ها نیز در آن لحاظ شده است، تصریح کرد: کاربری عمومی، تجاری و مسکونی ساختمان های گروه های «ج» و «د» در مناطق باید با الزام به استفاده از آبگرمکن خورشیدی پروانه ساختمانی دریافت کنند.

 

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان گفت: در ساختمان های با کاربری بهداشتی این اقدام اجباری نیست و در گروه های «الف» و «ب» نیز نصب آبگرمکن خورشیدی توصیه ای است. 

 

افزودن ديدگاه