• چهارشنبه 10 آذر 1400 14:34
  • كد: 1540
تفاهمی برای تعامل شهرداری ونظام‌مهندسی

 

 

روز گذشته آیین امضای تفاهم نامه همکاری مشترک معاونت شهرسازی و شهرداری اصفهان با سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد. اهداف مهم این تفاهم نامه یکپارچه سازی، ارائه خدمات، تعامل سازنده، حرکت در بستر تعاملی و حذف موازی کاری بین دستگاه ها بود.

 

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان در این آیین گفت: یکی از تکالیف قانونی شهرداری ها صدور پروانه است که در کنار این تکلیف مهم، بسیاری از نهادها با شهرداری در ارتباط هستند. سازمان نظام مهندسی ساختمان، یکی از نهادهایی است که تعاملات زیادی با آن انجام می شود. این سازمان در مباحث فنی و از آغاز تا پایان هر پروژه، نقش مهمی ایفا می کند و روی هر ساختمانی نظارت دارد.

 

وحید مهدویان با بیان اینکه اهداف و تکالیف سازمان نظام مهندسی ساختمان در آیین نامه قانون نظام مهندسی نهادینه شده و تکالیف آن مشخص است، تصریح کرد: تأ کید دوره جدید مدیریت شهری بر تعامل و همکاری است که برای انجام این کار باید اقدامات و وظایف خود را به درستی انجام دهیم تا با نهادهای مختلف به یک هم افزایی مفید برسیم.

 

معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با نظام مهندسی ساختمان، تعاملات زیادی دارد و با توجه به اهداف و برنامه راهبردی ۱۴۰۵ تلاش می کنیم الگوی تعامل سازنده را با دستگاه های دیگر مدنظر قرار دهیم.

 

 او با اشاره به اینکه یکپارچه سازی، ارائه خدمات، تعامل سازنده، حرکت در بستر تعاملی و حذف موازی کاری از اهداف مهم این تفاهم نامه است، افزود: تلاش می کنیم با ارتباطات الکترونیکی در شهرداری و نظام مهندسی ساختمان، کاغذ را حذف کنیم.

در همین راستا دوره های آموزشی مشترک را با نظام مهندسی ساختمان برگزار خواهیم کرد تا مهندسان، کارکنان و شهروندان آ گاه تر شوند و این موضوع از اهداف اصلی برگزاری این دوره هاست؛ ا گر این کار به درستی انجام شود، می توانیم مشکلات موجود در صدور پروانه ساختمانی را پوشش داده و آنها را بهبود بخشیم.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با بیان اینکه راه کارهای ملی ساختمان، توجه به انرژی و پایداری ساختمان از دیگر اهداف انعقاد این تفاهم نامه است، خاطرنشان کرد: گزینش مجری ذی صلاح یکی دیگر از موضوع های مهم است که باید به آن توجه کنیم؛ زیرا این موضوع حلقه گمشده ما در ساخت وساز است که امیدوارم با همکاری های به وجود آمده در این امر موفق تر از گذشته ظاهر شویم.

 

گزارش مراحل اجرایی ساختمان یا تخلفات که با مراجعههای حضوری ثبت می شود در آینده الکترونیکی خواهد شد و مهندسان با ورود به سامانه می توانند گزارش خود را به سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری ارائه کنند.

 

به گفته مهدویان، تمام اقداماتی که انجام می شود در چهارچوب قوانین شهرداری و نظام مهندسی است و مقرر شده تا در این راستا نیز حق وحقوق شهروندان رعایت شود؛ امیدوارم بتوانیم خدمات خود را در یک مسیر و یک هدف ادامه دهیم تا در آینده بتوانیم موانع موجود را حذف کنیم.

 

او گفت: اجرای این تفاهم نامه خط پایانی برای حاشیه سازی ها و آغازی برای تعامل سازنده است؛ البته این راه کار می تواند الگو کشوری باشد؛ چرا که برای اجرا در شهرهای مختلف ظرفیت دارد. در فصل جدید مدیریت شهری اقدامی جدید آغاز می شود تا در صدور پروانه ساختمانی شاهد خدمات پیشرفته باشیم.

 

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان ادامه داد: امیدوارم در سه سال آینده اتفاق های خوبی برای شهروندان رقم بزنیم. تمام بندهای تدوین شده بررسی و مقرر شد راه کارهای اجرایی آن ارائه شود تا مردم در جریان روند اجرا قرار بگیرند.

این تفاهم نامه خط پایانی برای تقابلات معاونت و سازمان مهندسی ساختمان است که امیدوارم با انجام این کار تقابلات زیرپوستی شهر نیز حل شود.

مهدویان با اشاره به اینکه زمین های بایر و ساختمان های نیمه کاره یکی از موضوع هایی است که باید در مناطق بی دفاع شهری شناخته شود، اظهار کرد: برخی از این مجموعه ها به دلایل مهندسی رها شده اند. ما در حوزه تعاملاتی که در دستور کار داریم تمام گزارش ها را به مناطق شهرداری ارائه می دهیم تا آنها برای بهبود وضعیت تلاش کنند.

 

او آ گاهی شهروندان را یکی دیگر از ویژگی های این تفاهم نامه برشمرد و افزود: این موضوع نشان دهنده رعایت حقوق شهروندی است. شهرداری قطعا با ساخت و سازهای غیرمجاز مبارزه می کند و با تخلفات ساختمانی که بعد از صدور پروانه انجام می شود، برخورد خواهد کرد؛ چرا که این تخلفات باعث ایجاد مشکلاتی می شود.

 

تخلفات در سامانه مربوط ثبت و به صورت خودکار به بخش مربوط ارجاع داده می شود؛ با امضای این تفاهم نامه، شاهد پیشگیری در تخلفات در شهرداری و نظام مهندسی خواهیم بود.

 

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان در ادامه فرونشست اصفهان را یکی دیگر از مشکلات امروزی برشمرد و تصریح کرد: این روزها با این معضل نیز در اصفهان مواجه هستیم. در همین راستا جلساتی برگزار و این موضوع را در اصفهان و دیگر شهرهای جهان بررسی کردیم و تصمیم ها و راه کارهایی اتخاذ شد.

 

سال آینده بودجه مناسبی برای موضوع فرونشست زمین تصویب می شود تا بتوانیم راه کار اجرایی آن را عملیاتی کنیم تا این مشکل به حداقل برسد.

 

مهدویان اضافه کرد: طراحی نادرست ساختمان ها از دیگر موضوع های موجود در فرونشست زمین است، پس ما باید برای بهبود شرایط تلاش کنیم؛ چرا که ساخت وسازهای شهری یکی از مباحث اثرگذار بر فرونشست زمین است.

او با بیان اینکه هدایت آب های خاکستری یکی از دیگر مباحث این تفاهم نامه است، گفت: باید برای رسیدن به نتایج لازم، میان ما و سازمان نظام مهندسی اقداماتی انجام شود تا پس از تصویب آن به صورت الزامی استفاده از آب های خا کستری در ساختمان ها اجرا شود.

 

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان تصریح کرد: در گذشته ثبت سهمیه مهندسی در شهرداری و سازمان نظام مهندسی انجام می شد؛ درصددیم این ثبت سهمیه را به یک نقطه تبدیل کرده و در یک راستا حرکت کنیم.

 

در حال حاضر قرار است اقداماتی موازی در حوزه صدور پروانه یا پایان کار انجام گیرد و کاغذهای مصرفی حذف شده و خدمات به صورت الکترونیکی انجام شود.

 

 

ساده سازی امور با اجرای تفاهم نامه

 در ادامه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان گفت: با توجه به تغییراتی که در مدیریت ها انجام شده و برای حذف برگه ها و ساده سازی امور، با شهرداری اصفهان همکار شدیم تا حرکتی جامع در ساده نگاری مراحل صدور پروانه را که از سوی شهرداری و نظام مهندسی ساختمان انجام می شد به نتیجه مطلوب برسانیم.

 

در حال حاضر تفاهم نامه مربوط امضا خواهد شد و در آینده اجرای فرایندها با تشکیل کارگروه آغاز می شود که امیدواریم به زودی به این هدف مهم برسیم.

 

احمد بناکار، یکپارچه سازی سیستم دو طرفه را هدف مهم این تفاهم نامه دانست و تصریح کـرد: در دوره نهم هیئت مدیره سازمان مهندسی ساختمان استان اصفهان درصددیم به جای تقابلات با همدلی و همراهی دستگاه های ذی نفع، همکاری داشته باشیم.

 

او جلوگیری از اقدامات موازی، فرهنگ سازی، آموزش افراد مؤثر در ساخت وساز، ساده سازی مباحث و جلوگیری از سردرگمی شهروندان را از دیگر اهداف مهم این تفاهم نامه دانست.

 

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان ادامه داد: شورای شهر، شهردار و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان در این راستا همراهی خوبی داشتند و با این تفاهم نامه موافقت کردند. تفاهم نامه ای که در حال حاضر به امضا می رسد، چند بند دارد که کارگروه های مختلف روی آن کار می کنند.

 

همچنین معاونت شهرسازی قول همراهی فرا گیر را داده و عزم مسئولان استان بر آن شده تا تعاملاتی که در گذشته به نتیجه نرسیده ا کنون سرلوحه کار قرار گیرد تا این مباحث نیز حل شود. امیدوارم با نتیجه دادن این تفاهم نامه در آینده گزارشی از فرایند آن ارائه دهیم.

 

بنا کار گفت: مسئله فرونشست زمین موضوعی کشوری است و در جلساتی که برگزار شد تصمیم گرفتیم مهندسـان این مجموعه طراحی هایی ارائه دهند تا بتوانیم با فرونشست ها مقابله کنیم.

 

او تصریح کرد: در شهرداری و نظام مهندسی ساختمان کارگروه هایی ایجاد شده تا تصمیم هایی برای ساختمان هایی که وضعیت خوبی ندارند، اتخاذ شود تا با این کار فرونشست ها کاهش پیدا کند.

 

 

افزودن ديدگاه