• یکشنبه 15 مهر 1397 13:13
  • كد: 464
سیزدهمین نشست مدیران سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری های کلانشهرهای کشور -اصفهان 11 و 12 مهرماه 1397

مدیر مشارکت‌های شهرداری مشهد گفت: تغییر زود هنگام مدیران سرمایه‌گذاری شهرداری‌ها از نقایص بزرگ است و می‌تواند حتی به سرمایه‌گذاری‌ها آسیب بزند.

محمد هادی محمدی در دومین روز برگزاری سیزدهمین نشست مدیران سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شهرداری‌های کلان شهرهای کشور اظهار کرد: مشهد مقدس کلان‌شهری با هویت معنوی، الهام‌بخش با کارکرد مذهبی، زیارتی و فرهنگی در مقیاس جهانی است.

مدیر مشارکت‌های شهرداری مشهد با اشاره به شیوه‌نامه امور سرمایه‌گذاری و مشارکت شهرداری‌ مشهد گفت: اهداف مورد نظر در این شیوه‌نامه شامل استقرار نظام واحد و یکسان و سامان یافته در امور سرمایه‌گذاری و مشارکت، فراهم آوردن زمینه مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در امور مربوط به شهرداری، افزایش ضریب اطمینان و امنیت در بین سرمایه‌گذاران و جذب سرمایه‌ها، فراهم آوردن و امکان بهره‌مندی از اندیشه و سرمایه اشخاص حقیقی و حقوقی در توسعه امور شهری، همچنین تلاش در جهت افزایش سرانه‌های عمومی و خدماتی است.

وی ادامه داد:  امور سرمایه‌گذاری و مشارکت شهرداری مشهد در زمینه بافت فرسوده، پروژه‌های فرهنگی، صنعتی و خدماتی، احداث مسکن، شهرداری الکترونیک، شهر الکترونیک، شهروند الکترونیک، بافت و ابنیه تاریخی، شهر بازی، پارک‌ها، پسماندهای شهری، تابلوهای تبلیغاتی، گردشگری و میراث فرهنگی، سکونتگاه‌های غیررسمی، حمل و نقل عمومی بار و مسافر است.

محمدی با اشاره به تجارب جهانی در خصوص مقوله سرمایه‌گذاری تاکید کرد: جمع‌بندی سیاست‌های اجرایی جذب سرمایه شامل تخفیف‌های قابل توجه و ارائه تسهیلات و تسهیل فرآیندها در هزینه‌های قانونی دریافت مجوزها و همکاری‌ها برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در پروژه‌های عام‌المنفعه شهری، تضمین بازگشت سرمایه، توجه به پایداری توسعه در سرمایه‌گذاری پروژه‌ها و درآمدهای حاصل از آن در ابعاد گوناگون، شفاف‌سازی فرایندها و مقررات برای سرمایه‌گذاران، اقدامات مبتنی بر پژوهش و تخصص، نگاه ویژه نسبت به مناطق کم برخوردار شهر و باز کردن فضای مشارکت عمومی شهروندان در پروژه‌های شهری با رویکرد اعتمادسازی و شهرسازی دموکراتیک است.

وی با انتقاد از تغییر زود هنگام مدیران سرمایه‌گذاری شهرداری‌ها، گفت: تغییر زود هنگام مدیران سرمایه‌گذاری شهرداری‌ها از نقایص بزرگ است و می‌تواند حتی به سرمایه‌گذاری‌ها آسیب بزند.

وی تصریح کرد: برای آسیب‌شناسی وضعیت فعلی ضوابط و سیاست‌های بخش سرمایه‌گذاری نظرسنجی از سرمایه‌گذاران فعال و صاحب‌نظران در حوزه پروژه‌های سرمایه‌گذاری و مشارکتی همچنین تحلیل تطبیقی ضوابط و سیاست‌های سرمایه‌گذاری دوره رونق و رکود انجام شده است.

افزودن ديدگاه