• س., 11/09/2021 - 11:43
  • كد: 1514
 بهترین استان ها برای سرمایه گذاری کدام اند و جای اصفهان کجاست؟

 

در چند فصل اخیر شرایط اقتصادی کشور تغییرات خاصی نداشته است. بحث تحریم و محدودیت های کرونایی در این چند فصل عمده تأثیرات خود را بر اوضاع اقتصادی نمایان ساخته است و به همین خاطر است که داده های آماری نیز بالا و پایین خاصی نداشته اند.

یافته های مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران نیز حاکی از این است که شاخص ملی محیط کسب وکار در تابستان امسال به ۹۱, ۵ رسیده که نسبت فصل بهار تغییر محسوسی نداشته است. بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب وکار ایران در تابستان ۱۴۰۰ ، رقم شاخص ملی، ۹۱, ۵ ( نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که تغییر محسوسی به وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (بهار ۱۴۰۰ با میانگین ۹۰.۵) نداشته است.

در تابستان ۱۴۰۰ ،فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه «غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب وکار» و «دشواری تأمین مالی از بانک ها» را نامناسب ترین مؤلفه های محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه ها ارزیابی کرده اند.

صدور مجوز کسب وکار نیز همواره یکی از مشکلات این عرصه بوده است، مسئله ای که این روزها بحث آن نیز داغ شده است. ۲۲ شهریور ماه سال جاری نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، کلیات طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار» را در صحن علنی تصویب کردند که به اذعان بسیاری از نمایندگان، هدف این طرح شکستن انحصار در اعطای مجوزها و حذف هرگونه رانت و امضای طلایی در مسیر شروع کسب وکارهاست. با این حال همچنان حرف و حدیث در این باره زیاد است؛ به خصوص آن که کانون وکلای دادگستری نسبت به این طرح مواضع انتقادی دارند.

 

تأثیر کرونا بر کسب وکارها

بر اساس یافته های طرح، پایش ملی محیط کسب وکار ایران میانگین ظرفیت تولیدی (واقعی) بنگاه های اقتصادی شرکت کننده در فصل تابستان معادل ۳۲,۴۰ درصد بوده که نسبت به همین میزان در زمستان گذشته (۶۴,۳۸ درصد)، با افزایش ۶۸,۱ واحدی مواجه شده است.

فعالان اقتصادی به طور متوسط، میزان تأثیرکرونا بر کسب وکار را ۴۴, ۶ ارزیابی کردند. لازم به ذکر است که شاخص کل کشور، شاخص استانی و سایر شاخص ها نیز در این فصل با در نظر گرفتن این عامل محاسبه و گزارش شده اند.

 

شاخص استانی محیط کسب وکار

بر اساس یافته های این طرح در تابستان ۱۴۰۰،استان های اردبیل، کرمان و کرمانشاه به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب وکار و استان های مرکزی، آذربایجان غربی و خراسان رضوی به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر استان ها ارزیابی شده اند. شاخص کسب وکار در استان اصفهان در تابستان 1400 به 79.5 واحد رسید که نسبت به فصل قبل از آن 27.1 درصد افزایش داشته است. با این حال بررسی روند این شاخص در اصفهان حاکی از آن است که از سال 97 تاکنون، شاخص محیط کسب وکار در اصفهان رو به بهبود بوده است؛ به گونه ای که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته 63.5 درصد افت (بهبود) داشته است.

در یک چشم انداز کلی استان اصفهان در تابستان 1400 در بین 10 استان با بهترین شاخص محیط کسب وکار در کشور قرار می گیرد. بر اساس نتایج این پایش در تابستان ۱۴۰۰ ،وضعیت محیط کسب وکار در بخش خدمات (۸۸, ۵ ) در مقایسه با بخش های کشاورزی (۷۲,۵ ) و صنعت (۸۴,۵ ) نامناسب تر ارزیابی شده است.

 

بهترین و بدترین محیط کسب وکار

در بین رشته فعالیت های اقتصادی رشته فعالیت های «سـاختمان»، «حمل ونقل و انبارداری» و «املاک و مستغلات» دارای بدترین وضعیت محیط کسب وکار و رشته فعالیت های «مالی و بیمه»، «هنر، سرگرمی و تفریح» و «کشاورزی، جنگل داری و ماهیگیری» بهترین وضعیت محیط کسب وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت های اقتصادی در کشور داشته اند.

وضعیت محیط کسب وکار کشور برحسب تعداد کارکنان شاغل در بنگاه های بر اساس نتایج به دست آمده به صورت بنگاه های با کمتر از ۵ کارکن (۹۱,۵ ) دارای بدترین وضعیت و بنگاه های دارای ۵۰تا ۱۰۰ کارکن (۷۱,۵ ) دارای بهترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر بنگاه ها ارزیابی شده اند.

 

وضعیت محیط کسب وکار کشور برحسب سال تأسیس

بنگاه اقتصادی در کارگاه های کمتر از دوسال، بدترین وضعیت (۱۲, ۶ ) و در کارگاه های بیشتر از ۱۶ سال، دارای بهترین وضعیت (۸۰,۵ ) ارزیابی شده اند.

بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب وکار ایران در تابستان ۱۴۰۰ ،عدد ۰۶, ۶ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی) به دست آمده است که بدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (بهار ۱۴۰۰ با میانگین ۰۲,۶)است.

میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد ۳۳,۶ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۱۹,۶ حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد ۸۳,۵ است که در فصل گذشته عدد ۸۹,۵ ارزیابی شده بود. بر این اساس، محیط علمی و آموزشی با عدد ۴۱,۵ و محیط مالی با عدد ۱۵,۸ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده اند.

 

لازم به ذکر است که شاخص شین به دلیل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است. در بین رشته فعالیت های اقتصادی در فصل تابستان ۱۴۰۰ ،فعالیت های « املاک و مستغلات (۴۹, ۸) » ،« اداری و خدمات پشتیبانی (۲۴/۸) » و « تأمین جا و غذا شامل هتل ها، اقامت گاه ها و رستوران ها و تالارهای پذیرایی (۸۹/۷) » بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا متحمل شده و در مقابل رشته فعالیت های « سلامت انسان و مددکاری اجتماعی (۵/۷۰) » ،« معدن استخراج (۵/۶۶) » و « مالی و بیمه (۷۹/۵) » کمترین آسیب را از شیو ع ویروس کرونا نسبت به سایر فعالیت ها متحمل شده اند.

 

 

افزودن ديدگاه