• س., 11/13/2018 - 17:43
  • كد: 624

بیشترین درآمد استان و شهر اصفهان به خزانه دولت واریز می‌شود، با توجه به مشکلات آلودگی محیط زیست، آلاینده‌ها و ترافیک کمترین میزان اعتبارات ملی و استانی به این شهر جهانی اختصاص داده می‌شود و با توجه به نزدیکی فصل بودجه برنامه‌ریزان و مسئولان زیرربط ضمن ادای مطالبه، خواستار رفع موانع سرمایه‌گذاری و حمایت از سرمایه‌گذاران به ویژه در بخش خصوصی بوده تا با طرح‌های زود بازده دارای توجیه اقتصادی، رونق به شهر بازگردد.

افزودن ديدگاه