• ی., 08/11/2019 - 19:12
  • كد: 816

حمید اشرفی، مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان: عملیات اجرایی سینما مهتاب که خردادماه  امسال آغاز شد، ۷۶ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و بنا بر پیش‌بینی انجام شده بعد از ماه صفر به بهره‌برداری می‌رسد. عملیات ساختمانی طبقه اول سینما شامل تیرچه و بلوک‌گذاری و پیاده‌سازی ستون‌ها انجام و سقف طبقه دوم سینما نیز هفته آینده انجام می‌شود.پس از انجام عملیات تاسیساتی ساختمان، سرمایه‌گذار بخش نازک کاری و تجهیز سینما را انجام می‌دهد که چنانچه این پروژه بدون مشکل انجام شود، سینما مهتاب پس از دو ماه آماده بهره‌برداری است و پس از پایان ماه محرم و صفر افتتاح می‌شود. بنا بر قرارداد منعقد شده،  تجهیز سینما مهتاب بر عهده سرمایه‌گذار و انجام عملیات ساختمانی با شهرداری منطقه است، بر این اساس سرمایه‌گذار باید نسبت به بهرهبرداری، تجهیز و نازک‌کاری سینما اقدام کند.

 

افزودن ديدگاه