• ش., 05/30/2020 - 14:23
  • كد: 1046

مدیرمنطقه 11 شهرداری اصفهان گفت: یکی از پروژه‌های عمرانی منطقه 11  احداث خیابان کاتب اصفهانی حدفاصل خیابان‌های شهدای لیمجیر و امام رضا (ع) است. حمید اشرفی ادامه داد: این خیابان به طول حدود 500 متر و عرض 24 متر و اعتبار آن برای تملک و احداث به میزان 70میلیارد ریال است که با احداث این خیابان با توجه به وجود مجتمع‌های فرهنگیان و ایثارگران در این محدوده، مشکل تردد تعداد زیادی از شهروندان منطقه حل خواهد شد. او با بیان اینکه بودجه عمرانی منطقه 11 در سال 99 حدود 350 میلیارد ریال است، گفت: از دیگر فعالیت‌های عمرانی منطقه در سال 99 را روکش و تعمیر آسفالت با اعتبار 25 میلیارد ریال، تعمیرات و نگهداری معابر و ابنیه شهری با اعتبار یک میلیاردو 100 میلیون ریال، اصلاح هندسی تقاطع‌ها و روان‌سازی با اعتبار حدود چهارو نیم میلیارد ریال، حفرو تنقیه چاه آب باران با اعتبار سه و نیم میلیارد ریال و احداث خط کلکتور آب فضای سبز به طول 1400 متر حدفاصل خیابان امام خمینی تا میدان اخلاص با اعتبار 10 میلیارد ریال  است. مدیر منطقه 11 شهرداری اصفهان افزود: از پروژه‌های مشارکتی منطقه احداث و بهره برداری از رستوران و کافی شاپ بوستان شهدای مدافع حرم و احداث باغ بستنی و باغ گیاهان دارویی است. امید است که بتوانیم با اجرای پروژه‌های فوق برای پویایی منطقه، توسعه متوازن شهر و ارتقای سطح کیفی زندگی شهروندان گامی موثر برداریم.

افزودن ديدگاه