• د., 04/15/2019 - 17:47
  • كد: 735

مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان بر لزوم توجه بیشتر به ظرفیت گردشگری حمام تاریخی رهنان تاكید كرد. حمید اشرفی با اشاره به اینكه در روزهای ابتدایی تعطیلات نوروزی نزدیک به ۵۰۰ نفر از حمام تاریخی رهنان بازدید كردند، گفت: باتوجه به اینکه افراد بسیاری از مکان‌های گردشگری رهنان ابراز رضایت کرده‌اند، اما رهنان نیازمند سرمایه گذاری برای توسعه مکان‌های گردشگری و اطلاع رسانی در این زمینه است.

 وی با تاكید بر اینكه بیشترین آمار گردشگران منطقه ۱۱ در حدود ۱۴۰ خانواده است، ادامه داد: از این میان هشت مدرسه از طرف آموزش و پرورش و دو ورزشگاه به عنوان ستاد اسکان شامل ورزشگاه طیب واقع در خیابان درخشان و ورزشگاه شهدای رهنان واقع در خیابان شریف از طرف شهرداری آماده و تجهیز شدند.

 

افزودن ديدگاه