• چهارشنبه 22 دی 1400 13:04
  • كد: 1604
آخوندی:برای رسیدن به یک اقتصاد شهری خوب باید از مشارکت مردم در همه امور استفاده کنیم.

 

 مدیر منطقه 13 شهرداری اصفهان گفت: برای رسیدن به یک اقتصاد شهری خوب نباید مانند گذشته فقط نگاه ساخت وسازی به مناطق داشته باشیم، بلکه باید از مشارکت مردم در همه امور استفاده کنیم.

 

نادر آخوندی با بیان اینکه در نظر داریم برای جذب سرمایه از ظرفیت مشارکت مردم در ساخت وساز و مباحث گردشگری استفاده کنیم، تصریح کرد:در حال حاضر ظرفیت های منطقه13 شناخته شده است تا با استفاده از مشارکت مردم پروژه های شهری را اجرا کنیم؛ این کار سرعت در اجرای پروژه ها و جذب سرمایه گذار را به همراه دارد، البته این مشارکت به بهره برداری بهتر از پروژه ها کمک می کند.

 

او افزود: ظرفیت هایی که در محله های مختلف وجود دارد شناخته شده و ا کنون در حال بارگذاری است تا بتوانیم به مباحث اقتصادی و جذب سرمایه گذار برسیم، البته تعدادی از زمین های منطقه که قابلیت استفاده از مشارکت مردم را دارد به سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان ارسال شده تا فرایندهای لازم روی آن انجام شود، امید است با توجه به اتفاق هایی که رخ داده، شاهد تحول خوبی باشیم.

 

اجرای پروژه های خاص در محله ها

مدیر منطقه 13 شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: در محله ها پروژه های خاصی را اجرا  خواهیم کرد و نکته دیگر اینکه در محله قائمیه، دفتر تسهیلگری بافت فرسوده را با توجه به بافت خاص، ترا کم شهرنشینی، مهاجرپذیر بودن و ویژگی های خاص اجتماعی و آسیب ها راه اندازی کرده ایم.

 

آخوندی ادامه داد: در دو سال گذشته برای پروژه های بازآفرینی بافت ناکارآمد محله قائمیه با تکیه بر سیاست های محله محوری و تأ کید بر رشد و توسعه درون زای محله از طریق استراتژی بازاریابی مکان، پروژه های بسیار خوبی تعریف شده است. در این پروژه ها نهادسازی، یکی از طرح هایی است که با جذب مشارکت در راستای حل مشکلات محله در حال اجراست.

 

او بیان کرد: از مهمترین پروژه های منطقه، پروژه افق پیوند و ساماندهی میدان آخر خیابان قائمیه جهت اتصال محله دنبه به منظور ارتباط مطلوب بافت قدیم و جدید محله قائمیه و دنبه است.یکی دیگر از پروژه ها، اجرای پروژه رنگین نما در یکی از معابر متصل به خیابان قائمیه و کوه قائمیه است.همچنین پروژه پارک کوهستانی قائمیه با عنوان بوستان آفرینش طراحی شده که یک مجموعه تفریحی و فرهنگی خانواده محور است. این پروژه به منظور سرویس دهی به محله برای بهبود شرایط منطقه ای و شهری همچون بوستان کودک و نوجوان و بوستان هنر و طبیعت در بستر کوه ایجاد شده است. با توجه به طراحی های انجام شده، به زودی عملیات احداث و فرایندهای عمرانی آن انجام خواهد شد. همه این طرح ها در راستای پروژه های محرک توسعه است.

 

مدیر منطقه 13 شهرداری اصفهان افزود: منطقه13منطقه ای ویژه است و با توجه به ظرفیتی که کوه دنبه و کوه قائمیه برای ما ایجاد کرده می توان این منطقه را به قطب گردشگری غرب اصفهان تبدیل کرد.

 

او با اشاره به این نکته که نزدیکی منطقه13 به ناژوان از دیگر ظرفیت های آن است اضهار داشت: عبور و مرور به سمت ناژوان، ظرفیتی در خیابان باغ فردوس ایجاد کرده و ا کنون مقصد گردشگران شده است.

 

آخوندی تاکید کرد: می توانیم در سال های آینده با توجه به اجرای پروژه های گردشگری در منطقه در موضوع گردشگری حرفی برای گفتن داشته باشیم؛ چرا که این منطقه همجوار با شهرهای درچه و ابریشم است که باید به این موضوع ها توجه کنیم تا گردشگری در منطقه13 رونق پیدا کند.

 

او در پایان با بیان اینکه مردمی که در مناطق کمتربرخوردار منطقه زندگی می کنند نیازهایی دارند که امیدوارم با توجه به برنامه ریزی های انجام شده و مشارکت مردم بتوانیم وضعیت را بهبود بخشیم خاطرنشان کرد:شرایط اقتصادی شهر به گونه ای نیست که بتوانیم در همه موضوع ها وارد شویم؛ پس مشارکت مردم برای ایجاد تحولات لازم و ضروری است. با توجه به رویکرد جدید مدیریت شهری و تعاملاتی که با مردم انجام شده، آینده شهر روشن است. زمانی که مردم می توانند نیازهای خود را به مدیریت شهری اعلام کنند، قطعا شاهد اتفاق های خوبی خواهیم بود؛ چرا که این تعاملات به توسعه شهر کمک می کند و در سالهای آینده محله هایی با توسعه پایدار و زیست پذیر خواهیم داشت و فضایی ایجاد می شود که مردم از محله های خود لذت ببرند.

 

افزودن ديدگاه