لطفا منتظر بمانيد. صفحه در حال بارگذاری است.

  • اصفهان شهر سرآمد
  •  ایجاد سازه تبلیغاتی در محل خروجی پایانه صفه
  • فراخوان طرح جایگزینی تاکسی های فرسوده با تاکسی های پایه گاز سوز، هیبریدی و  الکتریکی
  • فراخوان عمومی شناسایی سرمایه‌گذار جهت مشارکت در بهره برداری از ایستگاه های مترو کوی امام و میدان انقلاب(شرق)
  • معرفی پروژه های مشارکتی: تجاری، فرهنگی و پارکینگ طبقاتی غرب منارجنبان

اخبار

فرصت هاي سرمايه گذاري