لطفا منتظر بمانيد. صفحه در حال بارگذاری است.

  •  Esfahan --Zayandeh Rood River --Bridge Khajoo
  • احداث و بهره برداری از "مجموعه پذیرایی و تشریفات"
  • عملکرد مدیریت پنجم شهرداری در مشارکت با بخش خصوصی
  • امضای قرارداد اولین واحد پیرولیز ضایعات خطوط پردازش پسماند در کشور
  • خطر ویروس کرونا جدی است! مراقب سلامتی خود باشید.

اخبار

فرصت هاي سرمايه گذاري