سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان به نمایندگی از سازمان فناوری و ارتباطات، در نظر دارد جهت جذب سرمایه گذار،به منظور مشارکت در پروژه پلتفرم پرداخت الکترونیکی با بارکد دو بعدی(QR Code)  اقدام نماید لذا بدینوسیله از کلیه علاقه مندان دعوت به عمل می آید از تاریخ چاپ آگهی حداکثر تا روز دوشنبه مورخ 97/12/27 نسبت به ارائه سوابق و توانمندی های فنی و مالی خود با تهیه فیش

تاريخ انقضا:27 اسفند 1397 اطلاعات بيشتر

سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی به استناد مصوبه شماره 2760/96/28 مورخ 96/9/16 شورای اسلامی شهر اصفهان مبنی بر تامین انرژی مصرفی برق ساختمان های شهرداری از منابع تجدیدپذیر و مصوبه شماره ۲۳۷۱/۹۷/۱۰۳مورخ 97/۱۲/11 شورای عالی سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری به نمايندگي از سازمان میادین میوه وتره بار و ساماندهی مشاغل شهری، در راستای استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری در  حوزه انرژی های نو

تاريخ انقضا:23 اسفند 1397 اطلاعات بيشتر

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان به نمایندگی از سازمان تاکسیرانی، در نظر دارد جهت جذب سرمایه گذار، به منظور مشارکت در پروژه " پلتفرم پرداخت الکترونیکی با بارکد دو بعدی(QR Code)  " اقدام نماید، لذا بدینوسیله از کلیه علاقه مندان دعوت به عمل می آید از تاریخ چاپ آگهی حداکثر تا روز دوشنبه مورخ 97/12/20 نسبت به ارائه سوابق و

تاريخ انقضا:20 اسفند 1397 اطلاعات بيشتر

سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اصفهان به نمایندگی از شهرداری منطقه پنج، در نظر دارد جهت مشارکت در "احداث مجموعه تجاری،اداری خیابان رودکی" بر اساس ضوابط و مقررات شهرسازی اصفهان از طریق فراخوان مشارکت اقدام نماید.

تاريخ انقضا:23 اسفند 1397 اطلاعات بيشتر

سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی به نمایندگی از شهرداری منطقه 13 و در راستای استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری بخش خصوصی در نظر دارد اقدام به مشارکت در تکمیل ،تجهیز و  بهربرداری سالن ورزشی چند منظوره دستگرد " نماید.

تاريخ انقضا:5 اسفند 1397 اطلاعات بيشتر

سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اصفهان به استناد مصوبه هشتاد وسومین جلسه شورای عالی سرمایه گذاری به شماره 1852//97/103مورخ 01/10/97 و به نمایندگی از شهرداری منطقه ده، در نظر دارد جهت مشارکت در "احداث مجموعه مسکونی تجاری خیابان حکمت" بر اساس ضوابط و مقررات شهرسازی اصفهان از طریق فراخوان مشارکت اقدام نماید.

تاريخ انقضا:28 بهمن 1397 اطلاعات بيشتر
تصاویر وضعیت فعلی مجموعه ورزشی شهید کشوری

سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی به نمایندگی از شهرداری منطقه 6و در راستای استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری بخش خصوصی در نظر دارد اقدام به مشارکت در تکمیل ،تجهیز و بهره برداری مجموعه ورزشی شهید کشوری " نماید.

تاريخ انقضا:25 بهمن 1397 اطلاعات بيشتر

سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی به نمايندگي از سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان و در راستای کاهش دفن پسماند و جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی، در نظر دارد با استفاده از سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی، اقدام به ” احداث واحد پیرولیز ضایعات خطوط پردازش پسماند (ریجکت)" نماید.

تاريخ انقضا:18 دی 1397 اطلاعات بيشتر

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری به استناد مصوبه شماره1510/97/103 مورخ 13/8/1397شورای عالی سرمایه گذاری و مشارکت ها و با همکاری مدیریت ناژوان ودر راستای مولد سازی دارائیهای موجود شهرداری جهت ارایه خدمات مناسب به گردشگران و شهروندان در نظر دارد با استفاده از سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی، اقدام به مشارکت در پروژه " تکمیل ،تجهیز و  بهربرداری رستوران وکافی شاپ ناژوان(باغ پرندگان

تاريخ انقضا:6 دی 1397 اطلاعات بيشتر

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان به نمایندگی از منطقه7شهرداری اصفهان  در راستای ارایه خدمات مناسب به مسافرین و شهروندان در نظر دارد با استفاده از سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی، اقدام به مشارکت در " طرح جامع ساماندهی ،تجهیز و بهره برداری مجموعه گردشگری شمال اصفهان باغ فدک  " نماید لذا از کلیه سرمایه گذاران دعوت به عمل می آید از تاریخ چاپ  آگهی حداکثر تا

تاريخ انقضا:5 آذر 1397 اطلاعات بيشتر

سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اصفهان به نمایندگی از شهرداری منطقه 6  اصفهان، در نظر دارد جهت مشارکت در تکمیل عملیات سفتکاری و اجرای نازک کاری مجموعه اداری میدان آزادی به شرح جدول  زیر و بر اساس ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام  نماید.

تاريخ انقضا:26 مهر 1397 اطلاعات بيشتر

سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اصفهان در نظر دارد تامین تجهیزات، طراحی، پیاده سازی و اجرای سامانه

تاريخ انقضا:15 مهر 1397 اطلاعات بيشتر

صفحه‌ها