سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری اصفهان به نمایندگی از شهرداری منطقه ده در نظر دارد جهت مشارکت در پروژه های ذیل بر اساس ضوابط و مقررات شهرسازی اصفهان از طریق فراخوان مشارکت اقدام نماید.

تاريخ انقضا:3 شهریور 1398 اطلاعات بيشتر

سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری اصفهان به نمایندگی از شهرداری منطقه ده در نظر دارد جهت مشارکت در پروژه های ذیل بر اساس ضوابط و مقررات شهرسازی اصفهان از طریق فراخوان مشارکت اقدام نماید.

تاريخ انقضا:15 مرداد 1398 اطلاعات بيشتر
فراخـوان عمومی دعوت به سرمایه گذاری در پروژه هاي شهرداري اصفهان

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی به نمایندگی از شهرداری منطقه 5 اصفهان و در راستای ارایه خدمات ورزشی و تفریحی مناسب به شهروندان

تاريخ انقضا:5 مرداد 1398 اطلاعات بيشتر

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی به نمایندگی از سازمان میادین شهرداری اصفهان در راستای ارایه خدمات مناسب به شهروندان ، توسعه و ساماندهی هدفمند مشاغل شهری و بهبود نظام توزیع کالا و خدمات در نظر دارد جهت شناسایی و استفاده از توان بخش خصوصی نسبت به مشارکت درپروژه " احداث کلینیک خدمات خودرویی میدان مرکزی میوه و تره بار شهرداری اصفهان"اقدام نماید.

تاريخ انقضا:25 تیر 1398 اطلاعات بيشتر

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی به نمایندگی از شهرداری منطقه11 اصفهان در نظر دارد در راستای ارایه خدمات مناسب به شهروندان وگردشگران با استفاده از سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی، اقدام به مشارکت در پروژه "تجهيز و بهره برداري رستوران و کافی شاپ پارك شهداي مدافعان حرم "نماید.

تاريخ انقضا:18 تیر 1398 اطلاعات بيشتر

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی به نمایندگی از شهرداری اصفهان در راستای ارایه خدمات ورزشی و تفریحی مناسب به شهروندان ، در نظر دارد جهت شناسایی و استفاده از توان بخش خصوصی نسبت به مشارکت درپروژه " تکمیل ،تجهیز و  بهره برداری از پروژه های ورزشی تفریحی سپاهان شهر "اقدام نماید.

تاريخ انقضا:10 تیر 1398 اطلاعات بيشتر

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی به نمایندگی از سازمان میادین شهرداری اصفهان در راستای ارایه خدمات مناسب به شهروندان ، توسعه و ساماندهی هدفمند مشاغل شهری و بهبود نظام توزیع کالا و خدمات در نظر دارد جهت شناسایی و استفاده از توان بخش خصوصی نسبت به مشارکت درپروژه " کلینیک خدمات خودرویی میدان مرکزی میوه و تره بار شهرداری اصفهان"اقدام نماید.

تاريخ انقضا:30 خرداد 1398 اطلاعات بيشتر

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی به نمایندگی از سازمان فاوا شهرداری اصفهان به استناد مصوبه هشتاد و نهمین جلسه شورای عالی سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری اصفهان و در جهت توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات شهر اصفهان و تحقق شهر و شهرداری الکترونیکی، در نظر دارد جهت شناسایی و استفاده از توان بخش خصوصی نسبت به مشارکت درپروژه " بهره برداری از کانال های ارتباطی فیبر نوری

تاريخ انقضا:23 خرداد 1398 اطلاعات بيشتر

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان با همکاری منطقه 15 شهرداری اصفهان، در راستای مولد سازی دارائیهای موجود شهرداری جهت ارایه خدمات گردشگری در نظر دارد، با استفاده از سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی، اقدام به " مرمت، تجهیز و و بهره برداری از برج کبوتر خوراسگان" نماید لذا بدینوسیله از کلیه علاقه مندان دعوت به عمل می آید از تاریخ چاپ آگهی حداکثر تا روز  شنبه مورخ 98/03/

تاريخ انقضا:11 خرداد 1398 اطلاعات بيشتر

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان با همکاری معاونت خدمات شهری در راستای ارایه خدمات مناسب بهداشتی به گردشگران و شهروندان، در نظر دارد جهت شناسایی و استفاده از توان بخش خصوصی نسبت به مشارکت درپروژه " استقرار سرویس بهداشتی سیار در سطح شهر اصفهان " اقدام نماید .لذا بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای تجربه کاری و علاقه مند به سرمایه

تاريخ انقضا:6 خرداد 1398 اطلاعات بيشتر

سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اصفهان به نمایندگی از شهرداری منطقه دو، در نظر دارد جهت مشارکت در "احداث 7باب تجاری خیابان صمدیه" بر اساس ضوابط و مقررات شهرسازی اصفهان از طریق فراخوان مشارکت اقدام نماید.بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی علاقمند دعوت می نماید جهت دریافت اسناد فراخوان با دردست داشتن فیش پرداختی به مبلغ یک میلیون ریال (غیرقابل استرداد) به حساب سپرده

تاريخ انقضا:23 اردیبهشت 1398 اطلاعات بيشتر

صفحه‌ها