• شنبه 07 تیر 1399 10:16
  • كد: 1071
دسته بندي فراخوان: 
عمومي
كد فراخوان: 
99106
سال: 
1399

فراخوان عمومی شناسایی سرمایه‌گذار جهت انجام پروژه‌های شهرداری اصفهان

سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شهرداری اصفهان به نمایندگی از شهرداری منطقه 3 اصفهان و در راستای استفاده از توانمندی های سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در نظر دارد نسبت به شناسایی و جذب سرمایه‌گذار حقیقی یا حقوقی جهت مشارکت در پروژه "احداث پارکینگ طبقاتی چهارباغ " اقدام نماید. لذا از کلیه سرمایه‌گذاران علاقمند و واجد صلاحیت فنی، مالی و دارای تجربیات مرتبط دعوت به عمل می‌آید از تاریخ چاپ آگهی به جز ایام تعطیل با همراه داشتن رسید واریز مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال (غیرقابل استرداد) به حساب شماره 10027600013 به نام شهرداری اصفهان نزد بانک شهر شعبه جهان نما، به دبیرخانه سازمان به آدرس: بوستان سعدی -طبقه فوقانی بانک ملت، پلاک 28 مراجعه و نسبت به اعلام آمادگی خود و دریافت اسناد فراخوان اقدام نمایند.

ردیف

موضوع پروژه

کاربری

مساحت تقریبی  زمین

آدرس

1

پارکینگ طبقاتی

خدمات عمومی

2500 متر مربع

(نیازمند آزادسازی)

حدفاصل چهارباغ پایین و خیابان ابن سینا

توجه:

  • آخرین مهلت عودت اسناد فراخوان تا پایان وقت اداری شنبه مورخ 99/04/21 می‌باشد.
  • متقاضیانی که در فراخوان قبلی نسبت به ارائه اسناد ارزیابی و مدارک اقدام نموده اند نیازی به ارائه مجدد مدارک و اسناد نبوده و صرفا تکمیل فرم ها کفایت می کند.
  • متقاضیانی در بخش ارزیابی مورد تائید قرار خواهند گرفت که علاوه بر سابقه کاری مرتبط، قادر به ارائه مدارک معتبر مبنی بر صلاحیت فنی، مالی و  مدیریتی باشند.
  • به درخواست‌هایی که از طریق دیگر یا پس از مهلت مقرر ارائه شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • ارسال مدارک هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد ننموده و سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری اصفهان در رد یا انتخاب کلیه متقاضیان جهت ادامه فرایند فراخوان و انتخاب سرمایه‌گذار مختار است.

                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                     سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اصفهان

تاريخ انقضاي فراخوان: 
1399/04/21
نوع كاربري: 
خدمات عمومی
منطقه: 
منطقه 3