دو حکم دیگر از برنامه ۱۴۰۵ اصفهان

دوشنبه, بهمن 6, 1399 - 13:56

مدیر منطقه5 شهرداری اصفهان از بهره برداری زمین های تنیس پارک بزرگ سپاهان شهر خبر داد.

دوشنبه, دی 29, 1399 - 12:06

شهرداری منطقه12 بـا 8200 هکتار وسعت، وسیع ترین منطقه شهرداری اصفهان است که 82درصد آن حریم بوده و زمین های بکر و دسترسی های مناسبش، آن را برای سرمایه گذاری مناسبتر کرده اسـت.

پنجشنبه, دی 18, 1399 - 12:16

تغذیه از دو کانال جدید درآمدی

سه شنبه, دی 16, 1399 - 14:27

طولانی شدن بیش ازحد تعدادی از پروژه های شهر

دوشنبه, دی 15, 1399 - 10:12

با تصویب شورای شهر؛ اصفهان تا یک م

دوشنبه, دی 15, 1399 - 08:35

معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان: صندوق های «زمین و

یکشنبه, دی 14, 1399 - 09:41

جلسه سرمایه گذاری، برنامه ریزی و تبیین ساختار اجرایی قطارهای شهری استان اصفهان با حضور مدیران ارشد برگزار شد تا درباره موضو ع های عمرانی شهر اصفهان به خصوص مترو تبادل نظر شود.

شنبه, دی 6, 1399 - 09:20

صفحه‌ها